ΒΟΩΤΗΣ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2014

Διεύθυνση: Σαλαμίνος 20, Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 24

Τηλ.: 210 6251511 Fax: 210 6254708

Web Site: www.wootis.gr

e-mail: info@wootis.gr

Η Wootis SA λειτουργεί από το 2014 ως πάροχος υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακροχρόνια συνερ­γασία της με γερμανικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, παρέχει πλέον υπηρεσίες Full Asset Management σε φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκατα­στάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την 24ώρη τηλεπαρακολούθη­ση της εγκατάστασης, τη συντήρηση και επισκευή του πάρκου καθώς και την τεχνική και οικονομική διαχείριση της εγκατάστασης.

Μέσω της ζωντανής 24/7 υπηρεσίας απομακρυσμένης παρακολούθησης, είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ένδειξη δυσλειτουργίας της εγκατάστασης και σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα και πλήρως καταρτισμένα service units, μπορούμε να ανταποκριθούμε πα­νελλαδικά και να αντιμετωπίσουμε άμεσα όποιο πρόβλημα εμφανιστεί στην εγκατάσταση. Παράλληλα το τεχνικό και οικονομικό τμήμα της εταιρείας καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Με τον τρόπο αυτό ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είναι σίγουρος πως η επένδυσή του είναι πάντα τεχνικά διαθέσιμη, ενεργειακά παραγωγική και ασφαλής.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Έρση Κίτσου