Δ.Ε.Υ.Α. ΡΟΔΟΥ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 Έτος Ίδρυσης: 1981

Διεύθυνση: 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου,

Ρόδος, Τ.Κ.: 851 00

Τηλ.: 22410 45303 Fax: 22410 45336

Web Site: deyar.gr

e-mail: board.deyar@gmail.com

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑ Ρόδου) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συ­ντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του 1069/80, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετι­κών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

Έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη της Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι το νησί της Ρόδου.

Αντικείμενο της ΔΕΥΑΡ είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφο­ρούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοί­κηση και λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησής τους με σεβασμό απέναντι στον άνθρω­πο και το περιβάλλον.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Μανωλάκης