ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1937

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14, Τ.Κ.: 171 21

Τηλ.: 213 2025937 Fax: 213 2025846

Web Site: www.neasmyrni.gr

e-mail: dnsmyrni1@gmail.com

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι αστικός δήμος, με πληθυσμό 120.000 κα­τοίκων. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής Νοτίου Τομέα.

Οι κύριες εμπορικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός των διοικητι­κών του ορίων χαρακτηρίζονται «ήπιες» και ανήκουν στην πλειοψηφία τους στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες – εστίαση – εμπόριο).

Ο Δήμος διαθέτει δημοτική συγκοινωνία με νέας αντιρρυπαντικής τεχνο­λογίας οχήματα, ενώ μέσω του τράμ υπάρχει εύκολη πρόσβαση τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο παραλιακό μέτωπο.

Λειτουργούν ήδη προγράμματα ανακύκλωσης ΑΣΑ με 21 ρεύματα.

Ο Δήμος ακολουθώντας τη στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 μετέχει στην Ολοκλη­ρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ Αθήνας) με ανάπλαση 186.000 τ.μ., με χρήση φωτοκαταλυτικών υλικών, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας όπως επίσης και με το έργο Ανάπλαση περιοχής Λουτρών (Άνω Νέα Σμύρ­νη), συμβάλλει στην αισθητική και λειτουργική ενοποίηση ανοικτών χώρων με τα μέσα σταθερής τροχιάς και τη δημοτική συγκοινωνία του δήμου.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Κων/νος Σταυρόπουλος