ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1944

Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 152 34

Τηλ.: 213 2023902 Fax: 213 2023891

Web Site: www.chalandri.gr

e-mail: w4t@halandri.gr

Ο Δήμος Χαλανδρίου αποτελεί έναν από τους ομορφότερους και μεγαλύ­τερους δήμους της Αττικής με πληθυσμό που ξεπερνά τους 100.0000 κατοί­κους και έκταση περίπου 11.000 τ.μ. Ανήκει στην περιφερειακή ενότητα του βόρειου τομέα Αττικής. Αποτελεί σημαντικό προάστιο των Αθηνών και δια­κρίνεται για το άρτιο ρυμοτομικό του σχέδιο, το εκτενές δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και για τη μακρά παράδοση των κατοίκων του στο εμπόριο. Στην πόλη δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις, κυρίως στο τομέα της εστίασης και των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα βρίσκεται η έδρα πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως η IBM, η KPMG, η GlaxoSmithKline, η Vodafone κ.ά. Αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής δραστηριότητας είναι η μετακίνηση στην πόλη 15.000 ανθρώπων κάθε ημέρα.

Το Χαλάνδρι τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί στην διαχείριση απορριμμά­των, εφαρμόζοντας μια σειρά από καινοτόμες δράσεις με στόχο την μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της ανακύκλωσης, της αξιοποίησης του οργανικού κλάσματος των απορ­ριμμάτων, καθώς και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαχείρισης των αποβλήτων. Ήδη έχει αναπτυχθεί πλήρες δίκτυο μπλε (ανα­κυκλώσιμα) και κίτρινου κάδου (χαρτί χαρτόνι), ενώ τους ερχόμενους μήνες θα αναπτυχθεί δίκτυο καφέ κάδων (οργανικά απορρίμματα κουζίνας) αξιο­ποιώντας τα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Waste4Think (Horizon 2020). Σημαντική παράμετρος των δράσεων του Δή­μου είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους δημότες, και η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Νιάκας