ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ)


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1998

Διεύθυνση: 6ο χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, Κοζάνη, Τ.Κ.: 501 00

Τηλ.: 24610 45533

Web Site: www.diadyma.gr

e-mail: info@diadyma.gr

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 και είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν οι 12 Δήμοι της περιφέρειας με το με­τοχικό κεφάλαιο να κατανέμεται σε αυτούς αναλογικά με την παραγωγή των απορριμμάτων τους.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την λει­τουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας το οποίο αποτελείται από δέκα (10) Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) και μία Κεντρική Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ).

Η πρώτη φάση του συστήματος, με την οποία καλύφθηκαν πλήρως οι ανά­γκες για την ασφαλή τελική διάθεση των απορριμμάτων μέσω της υγειονο­μικής ταφής, βρίσκεται σε λειτουργία από το καλοκαίρι του 2005 και έδωσε την δυνατότητα στους Δήμους της περιφέρειας να κλείσουν πρώτοι σε όλη την επικράτεια, τις 207 ανεξέλεγκτες χωματερές τις οποίες αποκατέστησαν στο σύνολό τους στα τέλη του 2007.

Από το 2009 στην περιφέρεια εφαρμόζονται προγράμματα ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τέσσερα ρεύματα των ανακυκλώσιμων υλι­κών συσκευασίας (χαρτί πλαστικό, μέταλλα και γυαλί) σε συνεργασία με τους Δήμους και την ΕΕΑΑ ΑΕ. Επίσης, στους Δήμους Κοζάνης και Βοΐου έχει ξεκινήσει η εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων.

Εντός των ΤΜΔΑ – οι οποίες λειτουργούν ως Βασικά Πράσινα Σημεία – υπάρχουν υποδομές για την διαχείριση τουλάχιστον οκτώ (8) ρευμάτων αποβλήτων όπως: σύμμεικτα, χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί, ογκώδη, πρά­σινα, ΑΗΗΕ ενώ στην ΤΜΔΑ Κοζάνης υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

Η κομβική και κύρια εγκατάσταση του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, είναι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία υλοποιήθηκε με την διαδικασία των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τέθη­κε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούλιο του 2017.

Yπεύθυνoς Επικοινωνίας: Δημοσθένης Μαυρίδης