ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2012

Διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος, Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου Φωκίδας,

Ευπάλιο Φωκίδας, Τ.Κ.: 330 56

Τηλ.: 26343 50028, 697 096 3990 Fax: 26343 50028

Web Site: www.lakesnetwork.org

e-mail: info@lakesnetwork.org

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες λειτουργεί ως αστική εταιρεία μη κερδο­σκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Δήμο Δωρίδος. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει 45 Δήμους μέλη, από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία, με φυσικές και τεχνητές λίμνες.

Οι βασικοίστόχοι είναι:

  • Η προστασία των λιμνών, που ανήκουν διοικητικά στους συμμετέχοντες Δήμους και η αξιοποίησή τους.
  • Η κοινή δραστηριοποίηση στην προαγωγή πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.
  • Η διενέργεια ερευνών, ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών και άλλων φορέων.

Επιδίωξη του Δικτύου είναι η συνεχής διεύρυνσή του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ξεχωριστή δράση του Δικτύου είναι η υποστήριξη των Δήμων για συμμε­τοχή στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και την εφαρ­μογή των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαριάννα Καραχάλιου