ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 Πρόσωπο – έκπληξη στη βασική ημερίδα του “Verde.Tec Forum”

 


 Ενώ αυξάνονται οι συµµετοχές της διεθνούς έκθεσης για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος “Verde.Tec” της “T-Press”, παίρνει µορφή το συνεδριακό πρόγραµµα που θα κερδίσει τις εντυπώσεις.

 

Με έναν διακεκριμένο ομιλητή που διαπρέπει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον πρόεδρο του International Solid Waste Association (ISWA) κ. Αντώνη Μαυρόπουλο θα αρχίσει το συνεδριακό μέρος της διεθνούς έκθεσης “Verde.Tec” για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 ως τις 5 Μαρτίου 2017 στο εκθεσιακό κέντρο MEC της Παιανίας. 

Ένα πρόσωπο µε εµπειρίες από τις αναπτυσσόµενες χώρες τον οδήγησαν σε µια συστηµατική ενασχόληση και µελέτη της κοινωνικής διάστασης των περιβαλλοντικών προβληµάτων, ο κ. Αντώνης Μαυρόπουλος θα δώσει το δικό του παρόν στη διεθνή έκθεση “Verde.Tec”.

Ύστερα από δύο δεκαετίες σκληρής δουλειάς σε θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και έχοντας ολοκληρώσει περισσότερα από 100 µεγάλης κλίµακας έργα σε 15 διαφορετικές χώρες, ο πρόεδρος του ISWA έρχεται να ενηµερώσει τους εκθέτες, τους επιχειρηµατίες, τους δηµάρχους, τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους συνέδρους του “Verde.tec Forum” για θέµατα που µπορούν να αποτελέσουν ερεθίσµατα για συνέργειες, έργα και νέες δράσεις που θα δώσουν ώθηση στην «κυκλική οικονοµία».

Ο κ. Μαυρόπουλος θα είναι ο βασικός ομιλητής της πρώτης εκδήλωσης του “Verde.Τec Forum” στις 2 Μαρτίου 2017, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε την αιγίδα και στην συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Οµιλητής στην ίδια εκδήλωση θα είναι και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, µεταξύ άλλων στελεχών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το πρωί της ίδιας ηµέρας, το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) αναµένεται να ανοίξει το συνεδριακό µέρος της διεθνούς έκθεσης “Verde.Tec” µε µια σειρά οµιλιών και παρουσιάσεων που αφορούν σε εφαρµογές τεχνολογιών αιχµής αλλά και σε έργα που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα µας. 

 

Φωτοβολταϊκά, χρηματοδοτήσεις, logistics

Στο πρόγραµµα του “Verde.Tec Forum” εντάσσονται επίσης οι πρωτοβουλίες, του Συνδέσµου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), του Πανελληνίου Συνδέσµου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), του Ecocity, του Life Task Force, του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος (ILME) και του “Ecocity”. Στο συνεδριακό µέρος θα συµµετέχουν επίσης, διακεκριµένα στελέχη εταιρειών – εκθετών που θα παρουσιάσουν case studies, έργα, µελέτες και λύσεις µε χρήση τεχνολογιών περιβάλλοντος. 

Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν ήδη πολλές από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην έκθεση για την εκδήλωση “Green & City Logistics” που θα ετοιµάσει το ILME µε αφορµή νέες διαδικασίες για τις αειφόρες µεταφορές και τον περιορισµό του ανθρακικού αποτυπώµατος στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο ΣΕΦ προετοιµάζει µια σηµαντική ενηµερωτική διοργάνωσης σχετικώς µε τα νέα δεδοµένα στον τοµέα του Net Metering, δηλαδή της αυτοπαραγωγής ενέργειας. Στο ίδιο πλαίσιο, το «Πράσινο Ταµείο» έρχεται να ενηµερώσει έγκυρα, υπεύθυνα και σοβαρά για τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα LIFE και Horizon που απευθύνονται στην αγορά, στις επιχειρήσεις και σε όσους επενδύουν στην αποκαλούµενη «κυκλική οικονοµία». 

Συνεχή ροή ενηµέρωσης για τη διαµόρφωση του τελικού συνεδριακού προγράµµατος θα υπάρξει άµεσα στην ιστοσελίδα της έκθεσης. 

 

Ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις

Την ίδια στιγµή προστίθενται νέοι εκθέτες σε µια διοργάνωση που έρχεται στοχευµένα να αναδείξει τη δυναµική µιας αγοράς, η οποία µπορεί να επιβοηθήσει ώστε να έρθει η ανάπτυξη. Στόχος είναι η προσέλκυση των περισσότερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, στη διαχείριση βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην οικολογική δόμηση, στα εναλλακτικά καύσιμα και στην αποκατάσταση περιβάλλοντος, απ’ αυτές που ήδη έχουν δηλώσει συµµετοχή. 

 

Στην νέα διεθνή έκθεση “Verde.Tec” για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος που διοργανώνεται στο MEC από τις 2 ως τις 5 Μαρτίου 2017 θα συµµετέχουν εκθέτες, οι εταιρείες των οποίων δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες: 

 • Αποκατάσταση περιβάλλοντος – Τεχνολογίες αιχµής & Εξοικονόµηση ενέργειας. 
 • Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
 • Κατασκευές και επισκευές κτηρίων.
 • Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων.
 • «Πράσινη» Βιοµηχανία, µηχανήµατα, εργαλεία & εξοπλισµός. 
 • Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιασµού.
 • Αυτοκινούµενα οχήµατα & µηχανήµατα.

Οι κατηγορίες επισκεπτών είναι οι ακόλουθες: 

 • Στελέχη, µηχανικοί και τεχνικοί των ΟΤΑ, της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας, των µεγάλων εµπορικών επιχειρήσεων, των κατασκευαστικών εταιριών, των ξενοδοχειακών µονάδων, των Μεταφορών, των Logistics. 
 • Υπεύθυνοι των τεχνικών υπηρεσιών των δηµοσίων Οργανισµών και Επιχειρήσεων. 
 • Αρχιτέκτονες. 
 • Εργολήπτες. 
 • Επενδυτές σε ΑΠΕ. 
 • Μελετητές. 
 • Αντιπρόσωποι και έµποροι από όλη την Ελλάδα. 
 • Ξένες αντιπροσωπείες. 
 • Ιδιώτες που ενδιαφέρονται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, βιολογικών καθαρισµών και συστηµάτων ποιότητας νερού ή εξοικονόµησης ενέργειας στα ακίνητά τους.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

«Ecotec»

«Logistics & Management»

«Εργοταξιακά Θέματα»

«Θερμοϋδραυλικός»

«Car & Truck»

«Μετάδοση Ισχύος»

«Ηλεκτρολόγος»

“Local it” 

Piraeus Press

airetos.gr

Β2GREEN

Πράσινο σπίτι & Κτίριο 

MTC Magazin Romania

Η έκθεση, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, θα προβληθεί µε διαφηµίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφήµιση πανελλαδικά και µε διανοµή διαφηµιστικών εντύπων, προσκλήσεων, αφισών κ.ά.