ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2008

Διεύθυνση: Μάρνη 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 33

Τηλ.: 210 8232703 Fax: 210 8232045

Web Site: www.wtert.gr

e-mail: info@wtert.gr

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας Ενεργειακής Αξι­οποίησης, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, είναι το ελληνικό παράρτημα του Διεθνούς Δικτύου Ενεργειακής Αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Columbia. Ιδρύθηκε το 2008 από το Πανεπιστήμιο Columbia και τον πρόεδρο του δικτύου Καθηγητή Nick Themelis σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και άλλα πανε­πιστήμια και οργανισμούς, όπως η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Μονάδων Ενεργειακής Διαχείρισης Αποβλήτων (CEWEP).

Είναι Ανεξάρτητος, Μη κερδοσκοπικός, Επιστημονικός, Οργανισμός, με ειδί­κευση στη ενεργειακή αξιοποίηση στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Διαχείρι­σης Αποβλήτων (WTE), κεντρική ιδέα του οποίου είναι μία στενή συνεργασία ακαδημαϊκών, ερευνητικών, δημοσίων, και ιδιωτικών φορέων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων και την ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας.

Παράλληλα, με το ρόλο της και ως συντονιστής του Διεθνούς Δικτύου WTE για την ΝΑ Ευρώπη, έχει σαν αποστολή να συμβάλει στην ανάπτυξη της ολοκλη­ρωμένης αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Ειρήνη Καλαϊτζή