ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2018

Διεύθυνση: Καρατάσου 7, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 26

Τηλ.: 693 140 1721

Web Site: www.habio.gr

e-mail: info@habio.gr

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ) είναι σωμα­τείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστήθηκε αποκλειστικά από παρα­γωγούς βιοαερίου. Στα 25 μέλη του συγκαταλέγονται 21 από τις 26 συνολικά εν λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες Βιοαερίου του γεωργοκτηνο­τροφικού τομέα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 20 MW (από τα 24 συνολικά του τομέα).

Οι στόχοι του Συνδέσμου αναφέρονται στο καταστατικό του και συνοπτικά είναι:

  • Ενημέρωση για τα οφέλη του βιοαερίου: ανανεώσιμη ενέργεια (ηλεκτρική, θερμική, βιοκαύσιμα) και φυσικό λίπασμα.
  • Ενημέρωση για την Αναερόβια Χώνευση - Διαχείριση υπολειμμάτων, υποπροϊόντων, αποβλήτων.
  • Προώθηση υποστηρικτικών πολιτικών για παραγωγή και χρήση βιοαερίου.
  • Προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του.
  • Συμμετοχή σε οργανισμούς σχετικούς με τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.
  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας.
  • Ανταλλαγή απόψεων και προβολή αιτημάτων.
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Υποστήριξη της κατάρτισης.

Ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε τον Ιούνιο του 2018 τις πρώτες εκλογές του, από τον Σεπτέμβριο δε εγκαταστάθηκε στα γραφεία του στην Θεσσαλονίκη. Από τον Οκτώβριο είναι πλήρες μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοαερίου (ΕΒΑ).

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Κ. Αλεξανδρίδης