ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1924

Διεύθυνση: Δορυλαίου 10 - 12, Αθήνα, Τ.Κ.: 115 21

Τηλ.: 210 6419036 Fax: 210 6445175

Web Site: www.german-chamber.gr,

www.young-energy-europe.eu/en/home/

e-mail: s.thiele@ahk.com.gr

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποτελεί την πύλη για την είσοδο στη γερμανική αλλά και διεθνή αγορά και προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας πάνω από 90 χρόνια.

Αποσκοπώντας στην εξωστρέφεια των ελληνικών εταιρειών το Επιμελητή­ριο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο πάνω από 60 χρόνια γερ­μανικές εκθέσεις. Το Επιμελητήριο παρέχει επίσης το σύστημα διττής εκ­παίδευση, καθώς και τεχνογνωσία στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πλατφόρμες B2B.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια σε θέματα και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλ­λοντος. Το έργο Young Energy Europe εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτο­βουλία για το Κλίμα (EUKI). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU) της Γερμανίας και συντονίζεται από την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK). Εκτός από την Ελ­λάδα, το έργο Young Energy Europe υλοποιείται ταυτόχρονα στη Γερμανία, την Τσεχία, την Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, ώστε να εκπαιδευτούν καταλλήλως σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Sarina Thiele