ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2000

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων,

Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ.: 712 02

Τηλ.: 2810 361610 Fax: 2810 361620

Web Site: www.esdak.gr

e-mail: esdak@otenet.gr

Στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, εργαζόμαστε με όραμα, σχέδιο και μεθοδικότητα, με επιστημονική επάρκεια και τεχνο­κρατική γνώση, προκειμένου να θέσουμε το νησί μας στον αστερισμό της κυκλικής οικονομίας. Προγραμματίζουμε τη διαχείριση των αποβλήτων του τόπου μας με γνώμονα τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, την εθνική νομοθεσία, τον περιφερειακό σχεδιασμό και σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος της Κρήτης. Η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αξιοποίηση των απορριμμάτων, η προώθηση της κυκλι­κής οικονομίας είναι στόχοι ζωτικής σημασίας για την ίδια την ύπαρξή μας.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) εκπροσωπώντας την πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στην προώθηση της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, στην αύξηση της ανακύκλωσης, κάνοντας πράξη το εγχείρημα της κυκλικής οικονομίας.

Τα έργα που υλοποίησε και υλοποιεί (Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οι­κονομίας, ΚΔΑΥ, ΜΠΑ και ΣΜΑ Ηρακλείου, ΧΥΤΑ, Πράσινα Σημεία, κ.ά.), τα προγράμματα, οι δράσεις που συμμετέχει (LIFEF4F – Τροφή από Τρόφιμα, A2UFood κ.λπ.), η συνολική διαδρομή του και η προσήλωσή του στην καινο­τομία, επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά του.

Όλα τα στελέχη του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης είναι άριστα καταρτισμένα και εξειδικευμένα στο αντικείμενο και υλοποιούν κάθε σχέδιο με μεράκι και όρεξη, έχοντας απόλυτη συνείδηση του ρόλου και της ευθύνης τους.

Yπεύθυνοι Επικοινωνίας: Γιώργος Βαρουχάς, Μαρία Γερακιανάκη