ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 Έτος Ίδρυσης: 2007

Διεύθυνση: Καλλιάρχου 17, Λάρισα, Τ.Κ.: 418 21

Τηλ.: 2410 289229 Fax: 2410 289262

Web Site: www.fodsalar.gr

e-mail: fodsalar@otenet.gr

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦoΔΣΑ Λάρισας) είναι ο θεσμοθετημένος από την ελληνική πολιτεία Α/βαθμιος Φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει ως μέλη του τους 7 Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και διοικείται από τον Πρόε­δρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. 

Αρμοδιότητά του είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Πε­ριφερειακής Ενότητας με τη λειτουργία ενός συστήματος που περιλαμβάνει το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε Αγιά, Ελασσόνα, Φάρσαλα και το Κέντρο Διαλογής Ανα­κυκλώσιμων Υλικών. Επίσης, σύμφωνα με το οικείο ΠΕΣΔΑ, μεταξύ άλλων - είναι ο υπεύθυνος Φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Φορέας παρέχει τις υπηρεσίες του στις παρακάτω κατηγορίες πελατών:

  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  • Τοπικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες.
  • Πολίτες.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνης Γκουντάρας