ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΠΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1987

Διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Πικέρμι Αττικής, Αθήνα, Τ.Κ.: 19 009

Τηλ.: 210 6603300 Fax: 210 6603301 - 302

Web Site: www.cres.gr

e-mail: cres@cres.gr

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι το εθνικό συντονιστικό κέντρο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ­γειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE).

Ιδρύθηκε το 1987, είναι NΠIΔ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλο­ντος & Ενέργειας και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

Ο κύριος σκοπός του ΚΑΠΕ είναι ο εθνικός συντονισμός στους τομείς των ΑΠΕ της ΟΧΕ και της ΕΞΕ, η προώθηση των εφαρμογών σε εθνικό και δι­εθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη των δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς, συνυπολογίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώ­σεις της αλυσίδας παραγωγή / μεταφορά / χρήση της ενέργειας.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Kατερίνα Σφακιανάκη