ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AE


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2000

Διεύθυνση: Αιόλου 67, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 59

Τηλ.: 210 3837748 Fax: 210 3837633

Web Site: www.mesogeos.gr

e-mail: info@mesogeos.gr

Σε ένα κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα, οι κοινωνίες μας απαιτούν νέες λύσεις που να αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και την έλλειψη των φυσικών πόρων. Τα νησιά μας δυναστεύονται από την έλλειψη του νερού, οι πόλεις μας δοκιμάζονται από τους σωρούς των σκουπιδιών, οι θάλασσές μας κινδυνεύουν από τα ανεπεξέργαστα λύματα και τα ακραία φυσικά φαι­νόμενα αναδεικνύουν την ανεπάρκεια των υποδομών μας.

Η στρατηγική της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, δημιουργεί το πλαίσιο για νέα αναπτυξιακά και επιχειρηματικά μοντέλα που να εξοικονομούν ενέργεια και νερό, να ανακτούν υλικά, να αντιμετωπίζουν τα αίτια της κλιματικής αλ­λαγής.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, κατά την διάρκεια της 18χρονης ζωής της, σχεδίασε, κατα­σκεύασε και λειτούργησε πάνω από 100 έργα προστασίας περιβάλλοντος. Πάνω από 40 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, πάνω από 30 ΧΥΤΑ, 10 δι­υλιστήρια νερού, πολλές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, αποκαταστάσεις ρυπασμένων εδαφών αλλά και δεκάδες χιλιόμετρα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ μπαίνοντας στον 19ο χρόνο της ζωής της, προσαρμόζει το επιχειρηματικό της μοντέλο στο κάλεσμα της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων. Συνεχίζοντας να πρωτοπορεί στον σχεδιασμό και την κα­τασκευή έργων προστασίας περιβάλλοντος, τοποθετεί στο κέντρο των δρα­στηριοτήτων της την ανακύκλωση υλικών, την εξοικονόμηση και ανάκτηση ενέργειας, την επαναχρησιμοποίηση νερού.

Αυτό δεν είναι μια απλή αναπροσαρμογή στις δραστηριότητες της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.

Είναι αναβάθμιση του οράματος και των στόχων μας. Μένουμε πάντοτε στο τρίγωνο νερό – απόβλητα – ενέργεια. Εστιάζουμε στην βιώσιμη διαχείρι­ση των φυσικών πόρων, με την συναρπαστική προσπάθεια να συμβάλλουμε στην πρόσβαση σε καθαρό νερό και ενέργεια από όλους, να δίνουμε στα υλι­κά μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ζωή, να προστατεύουμε το οικοσύστημα, να εξοικονομούμε ή να ανακτάμε ενέργεια από τα απόβλητα.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Kατερίνα Γεωργοπούλου