ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2012

Διεύθυνση: Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, Τ.Κ.: 341 00

Τηλ.: 22210 74733 Fax: 210 8955289

Web Site: www.sanke.gr

e-mail: info@sanke.gr

Η ΣΑΝΚΕ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υπεύθυνη για την ανακύκλω­ση των αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στην Περιφέρεια Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας και Μαγνησίας.

Το σύστημα αδειοδοτείται και ελέγχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανα­κύκλωσης.

Το σύστημα μέχρι σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 500 επιχειρή­σεις διαχείρισης αποβλήτων και 26 μονάδες επεξεργασίας. Επίσης το σύστη­μα συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό Δήμων και τον ΕΔΣΝΑ.

Τον Ιανουάριο του 2018 έληξε η εξαετής έγκριση του συστήματος και υπο­βλήθηκε εμπρόθεσμα προς έγκριση στον ΕΟΑΝ νέο επιχειρησιακό σχέδιο.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Κιούκης