ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 

Έτος Ίδρυσης: 2004

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 314, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 176 73

Τηλ.: 210 3421091 Fax: 210 3426622

Web Site: www.sydesys.gr

e-mail: info@sydesys.gr

To Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών με το διακριτι­κό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ AΕ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και νικελίου - καδμίου οχημάτων και βιομηχανίας.

Ως μέρος του πεδίου εφαρμογής του, το ΣΥΔΕΣΥΣ επικεντρώνεται στη προστα­σία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών και την διατήρηση των εθνικών πόρων, την ενθάρρυνση όλων των εμπλεκομένων να συμμετάσχουν στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και τα οφέλη από την ανακύκλωση, στην συμμετοχή & εφαρμογή των εθνικών στόχων, στην παροχή στατιστικών στοιχείων για τη μέτρηση της απόδοσης και τον καθορισμό νέων στόχων με βάση τις οδηγίες της ΕΕ.

Συνεργαζόμενοι με το ΣΥΔΕΣΥΣ, πανελλαδικά:

  • 115 εισαγωγείς – παραγωγοί συσσωρευτών,
  • 4 μονάδες ανακύκλωσης,
  • 38 αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών,
  • 33 αδειοδοτημένες επιχειρήσεις δευτερογενής αποθήκευσης επικινδύ­νων αποβλήτων συσσωρευτών,
  • 5.500 σημεία πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών εκ των οποίων 635 σημεία στη νησιωτική χώρα,
  • μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων συσσωρευτών νικελίου - καδμίου, SNAM Γαλλίας, μέσω τοπικών συνεργατών.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Μεταξάς, Γενικός Διευθυντής