ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2009

Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, Πεύκη, Αττική, Τ.Κ.: 151 21

Τηλ.: 210 6854035 Fax: 210 6854035

Web Site: www.spef.gr

e-mail: grammateiaspef@gmail.com

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό, βάσει του καταστατικού του, την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτό­χρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα διατηρούν επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Στον σύνδεσμο πε­ριλαμβάνονται εταιρείες με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW.

Οι δράσεις του ΣΠΕΦ συνοπτικά είναι:

  • Η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα μέσα από την διατήρηση μιας υγιούς τεχνικά και οικονομικά αγοράς. Προς τον σκοπό αυτό ο ΣΠΕΦ διεξάγει πρωτογενές μελετητικό και συμβουλευτικό προς την Πολιτεία έργο, συμμετέχοντας με ποσοτικά και επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις σε όλα τα Φόρα και τις δημόσιες διαβουλεύσεις.
  • Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς αλλά και της χονδρεμπορικής αγοράς καθώς και η κατά το δυνατόν εξεύρεση και εισήγηση προς την Πολιτεία τρόπων επίλυσής τους.
  • Η εκπροσώπηση των μελών του συνδέσμου ενώπιον των ελληνικών και Διεθνών Αρχών και των ΜΜΕ.
  • Κάθε αειφόρα πρωτοβουλία ή ενέργεια που σαν στόχο έχει την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτε­λούμενο από επιστήμονες - μηχανικούς - επιχειρηματίες που εκλέγονται απευθείας από τα μέλη του κατά την διάρκεια Γενικής Συνέλευσης και έχουν 3ετή θητεία.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Στυλιανός Λουμάκης