ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΙΟΙ Ι. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1968

Διεύθυνση: Σοφάδες Καρδίτσας, Τ.Κ.: 433 00

Τηλ.: 24430 23230, 24430 22997 Fax: 24430 22466

Web Site: www.hydro.gr

e-mail: info@hydro.gr

Η Υδροηλεκτρική είναι κατασκευαστική εταιρεία με έτος ίδρυσης το 1968.

Αποστολή της εταιρείας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της επεξεργασίας του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς των λυμάτων. Ειδικότερα σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά τυποποιημένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων καθώς και μονάδες φίλτρανσης του νερού για την ύδρευση, την άρδευση και την βιομηχανία.

Τα παραγόμενα συστήματα βρίσκουν εφαρμογή σε Δήμους – Κοινότητες, Ξε­νοδοχειακές μονάδες, Οικισμούς, κ.λπ.

Από την ίδρυσή της έχει κατασκευάσει και έχει εξοπλίσει με ολοκληρωμέ­να συστήματα, εγκαταστάσεις στον ιδιωτικό τομέα και έχει καταξιωθεί στον ελληνικό χώρο για τη συστηματική καινοτομική λειτουργία της και την ευρε­σιτεχνική της επίδοση με βραβεύσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμ­φωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Τα στελέχη και το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας διαθέτουν άριστη κατάρ­τιση, εξειδικευμένες γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία στο χώρο. Συνεχής είναι και η παρακολούθηση με ενδιαφέρον των εξελίξεων στους τομείς της δραστηριοποίησης της εταιρείας σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους κατα­σκευής. Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν σταθερή, υψηλή ποιότητα προϊό­ντων και υπηρεσιών.

Έδρα της επιχείρησης είναι οι Σοφάδες Καρδίτσας (Μονάδα παραγωγής).

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Τουρναβίτης