ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ι. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1997

Διεύθυνση: Αναστασίου Ζίννη 30, Αθήνα, Τ.Κ.: 117 41

Τηλ.: 210 9846853 Fax: 210 9813442

Web Site: www.i-frantzis.com

e-mail: frantzis@i-frantzis.com

Η Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ είναι Τεχνική/Μελετητική Εταιρεία ει­δικευμένη σε θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος, ειδικότερα δε στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 10/2/1997, με έδρα τον Πειραιά και σήμερα η έδρα της βρίσκεται σε ιδιόκτητο ακίνητο στην Αθήνα.

Η Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ παρέχει ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών σε Υπηρεσίες Συμβούλου, Σχεδιασμό και Διαχείριση Έργων και είναι εξει­δικευμένη σε Έργα Προστασίας του Περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ). Το πε­λατολόγιό μας περιλαμβάνει Υπουργεία, Δήμους, ΦοΔΣΑ, Περιφέρειες και Ιδιωτικές Εταιρείες.

Οι Υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται από ανθρώπους με Μεταπτυχιακές σπουδές και σημαντική εμπειρία σε Έργα, με περισσότερο από 15 χρόνια ενεργή ενασχόληση. Η Εταιρεία είναι στελεχωμένη από μηχανικούς και επιστήμονες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει σημαντικά έργα στον Τομέα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ν.Α. Ασίας. Για εξειδικευμένες εργασίες το προσωπικό υποστηρίζεται από ομάδα Ειδικών όπως ΠΜ, Η-Μ, Υδρογεωλόγους, Οικονομικούς Επιστήμονες.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλαος Φραντζής