ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

banner_DT.jpg

Μιχάλης Γεράνης: «Για το άλμα του ΦΟΔΣΑ κεντρικής Μακεδονίας ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ με ξεκάθαρο όραμα και στόχους: να προχωρήσει στην 3η γενιά διαχείρισης αποβλήτων» έκανε λόγο στο 2 συνέδριο της 2ης Διεθνής Έκθεσης Verde tec

Στην ομιλία  του στο2ο Διεθνές Συνέδριο της Έκθεσης Verde Tec ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Γεράνης Μιχάλης μας μιλά για την : Αξιοποίηση των υποδομών της χώρας μας για κοινή αποτελεσματική λύση που θα ενώνει ακόμα και τους 5 ΠΕΣΔΑ (Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Κεντ. Μακεδονία, Δυτ. Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία) για την αξιοποίηση του υπολείμματος.

Screenshot_1.png

 

Το μέλλον είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ» Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Γιατί αυτό διασφαλίζει:

  • Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων,
  • Αποφυγή παράλληλων επενδύσεων
  • Υψηλή αποτελεσματικότητα των πολιτικών διαχείρισης  

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες για το 2020  και η Ελλάδα πρέπει να διανύσει μεγάλη απόσταση για να καλύψει τους στόχους εκτροπής από την ταφή. 

Όραμα  του ΦΟΔΣΑ για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα είναι:

  • σταδιακά να εφαρμόσει πολιτική σχεδόν ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ( nearly ZERO WASTE), καταργώντας σχεδόν  την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και των υπολειμμάτων
  • Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να προέλθει μόνο από την ανάκτηση με ενεργειακή αξιοποίηση, μηδενίζοντας σχεδόν την ταφή
  • Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει σήμερα να ξεκινήσει ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους Φορείς ώστε να σχεδιαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο, βιώσιμο που να σέβεται τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
  • Το οδικό αλλά και σιδηροδρομικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας επιτρέπει τις συνεργασίες με τις υπόλοιπες Περιφέρειες ώστε να γυρίσουμε οριστικά σελίδα στη Διαχείριση των Απορριμμάτων. 

«Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία οραματιζόμαστε Μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, με συνδετικό κρίκο την Εγνατία Οδό, που θα μπορεί να διαχειρίζεται κεντροβαρικά τα υπολείμματα  των άλλων Περιφερειών».

Κλείνοντας τόνισε ότι: η συμμετοχή όλων μας εδώ σηματοδοτεί τον καινούριο ρόλο που πρέπει να παίξουν οι πολιτικές  για το περιβάλλον . Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων είναι μια από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι Ελληνικές πόλεις μπροστά στις ραγδαίες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις που άπτονται της αειφορίας και της ποιότητας ζωής.

Ο σύγχρονος κόσμος προχωρεί σε μια Ευρώπη της Ανακύκλωσης και σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων. Η καινοτομία στη διαχείριση των αποβλήτων ,  η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ο οικολογικός σχεδιασμός και η βιομηχανική συμβίωση μπορούν να μας κατευθύνουν προς μια Κυκλική Οικονομία. 

Όλα αυτά θα υλοποιηθούν «ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για ΝΑ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»