Έντυπo Τεχνικών Παροχών


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EXPOSYSTEM (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEC)

Αγαπητοί Εκθέτες,

Με το παρακάτω έντυπο σας ενημερώνουμε για τις extra παροχές, καθώς και για τα στοιχεία δομής και εξοπλισμού τα οποία είναι στη διάθεσή σας από την EXPOSYSTEM.

 


entipo_mek-2017_compressed.jpg