ΠΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2007
Διεύθυνση: Hλιουπόλεως 12 - 14, Ν. Ιωνία, Αθήνα, Τ.Κ.: 142 31
Τηλ.: 210 2751853 Fax: 210 2751853
Website: www.ere-recycling.gr, www.advensol.gr
e-mail: dimikana@ere-recycling.gr


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.


• Διάθεση εξοπλισμού μείωσης του όγκου των αποβλήτων και διαχωρισμός (Τεμαχιστές ξύλου, μετάλλων, πλαστικών).
• Διαχωρισμός (Κόσκινα T rommel, Disc screen).
• Παροχή τεχνογνωσίας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, ζωϊκών και φυτικών υπολειμμάτων. Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Οργάνωση, Εξοπλισμός, Αποκατάσταση δυσλειτουργιών. Διάθεση κόμποστ. Συγχρηματοδότηση.
• Διάθεση εξοπλισμού κομποστοποίησης. Αναστροφείς (Compost Turners), Θρυμματιστές (Shredders), Κόσκινα (Screens), ΄Oργανα μετρήσεων. Κλειστά συστήματα. Μηχανικοί κομποστοποιητές.
• Παροχή υπηρεσιών Management μονάδων κομποστοποίησης.
• Εξοπλισμός διαχωρισμού μετάλλων, μεταλλευμάτων, πλαστικών. Διαχωρισμός και των μαύρων πλαστικών. Τεχνολογία υπερφασματικής απεικόνισης. Οπτικοί διαχωριστές.
• Εξοπλισμός ΚΔΑΥ.
• Συστήματα απορρύπανσης και αποσυναρμολόγησης Ο ΤΚΖ.
• Εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων και μονάδων βιοαερίου.
• Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, Ελαστικών, Παραγωγής RDF.
Συνεργαζόμενοι οίκοι:
ANDRITZ (www.andritz.com/mewa), EYS (www.e-y-s.com),
SEDA (www.seda-inernational.com), STEINERT (www.steinert.de) κ.ά.


Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Κανακόπουλος