ΕΠΤΑ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ VERDE-TEC FORUM


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1995
Διεύθυνση: Ηνίοχου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 152 38 
Τηλ.: 210 6086300 Fax: 210 6086302 
Website: www.epta.gr
e-mail: info@epta.gr

Η ΕΠΤΑ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου - μελετητή για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης από το 1995.

Μετά από 23 έτη δυναμικής ανάπτυξης, η ΕΠΤΑ διαθέτει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της σημαντικής εμπειρίας στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και στον ενεργειακό σχεδιασμό σε τοπικούς/περιφερειακούς φορείς. Έχει υλοποιήσει πλήθος ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και έχει υποστηρίξει δημόσιους φορείς στην ανάπτυξη και υλοποίηση νέων έργων στον τομέα των περιβαλλοντικών υποδομών. 

Η ΕΠΤΑ παρέχει υπηρεσίες και λύσεις στους εξής τομείς:

• Περιβαλλοντική Πολιτική,

• Στερεά Απόβλητα, Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων,

• Εξοικονόμηση Ενέργειας και Προστασία του Κλίματος,

• Βιώσιμη Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη,

• Φυσικό Περιβάλλον, 

• Βιομηχανία και Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Όλες οι υπηρεσίες της ΕΠΤΑ έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 και ISO 14001.