ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

«Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» STAND Γ7


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2012
Διεύθυνση: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, Τ.Κ.: 322 00 
Τηλ.: 22620 80821 Fax: 22620 89627 
Website: fodsaste.gr
e-mail: info@fodsaste.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» συστάθηκε σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012. Ο Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ, στον οποίο συμμετέχουν 23 Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας και την λειτουργία των 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας). Παράλληλα κατασκευάζει 2 μεγάλα έργα, τον ΧΥΤΥ & την μονάδα κομποστοποίησης στην Φωκίδα καθώς και την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και άλλα σημαντικά έργα (ΜΕΑ & ΧΥΤΥ σε Χαλκίδα και Λαμία, Αναβάθμιση της μονάδας κομποστοποίησης Φωκίδας με την προσθήκη μονάδας μηχανικής διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων, Μονάδα διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων και αναβάθμιση μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων Βόρειας Εύβοιας, Μονάδα κομποστοποίησης στον Δήμο Λοκρών, κατασκευή 2 νέων ΣΜΑ και μετεγκατάσταση άλλων 2). Ήδη το σύνολο των σχεδιαζόμενων έργων έχει δρομολογηθεί με την ένταξη των σχετικών μελετών. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα διαθέτει ένα πλήρες και αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά 40 έργα (4 ΜΕΑ, 1 μονάδα διαλογής, 4 μονάδες κομποστοποίησης, 15 ΣΜΑ, 8 ΧΥΤΥ, 8 σημεία συγκέντρωσης & επεξεργασίας ΑΕΚΚ).

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλαος Σταυρογιάννης