ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ ΑΕ)

STAND Γ3


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2003
Διεύθυνση: Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 25 
Τηλ.: 210 8010962, 210 8010963 Fax: 210 8012272 
Website: www.herrco.gr
e-mail: vmanana@herrco.gr

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ ΑΕ), όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί 2.087 συμβεβλημένους. 

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01. Το εθνικό νομικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους. 

Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η κύρια δραστηριότητα του Συστήματος είναι η ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων και κωδώνων ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Η ΕΕΑΑ παρέχει στους Δήμους τους μπλε κάδους, τους μπλε κώδωνες γυαλιού και τα ειδικά οχήματα για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Συνολικά, η ΕΕΑΑ έχει διαθέσει στους Δήμους σε όλη την Ελλάδα 140 χιλ. κάδους, 3.700 κώδωνες γυαλιού και 473 ειδικά οχήματα συλλογής με αποτέλεσμα τα έργα του μπλε κάδου να εξυπηρετούν σχεδόν το 92% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, δηλαδή περίπου 9,9 εκ. κατοίκους. 

Σήμερα στη χώρα λειτουργούν 33 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Βίκυ Μανανά