Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

STAND Γ10


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1970
Διεύθυνση: Φράγκων 6 - 8, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 546 26
Τηλ.: 2310 508800, 698 608 4270 Fax: 22620 89627
Web Site: www.fodsakm.gr
e-mail: ota@otenet.gr


Ο Φο.Δ.Σ.Α., ο πρώτος και ο μοναδικός πανελλαδικά Περιφερειακός Φο-
ρέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αποτελεί οδηγό για το σύνολο των
αντίστοιχων Φορέων σε όλη τη χώρα, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην
εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων για την προσωρινή
αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στε-
ρεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Κύρια αρμοδιότητά του είναι η
λειτουργία και διαχείριση 11 Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, 8
Σταθμών Μεταφόρτωσης, που εξυπηρετούν πληθυσμό 2.000.000 πολιτών,
αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση και την ορθολογική
διαχείριση των απορριμμάτων.


Με σύγχρονη αντίληψη και αποτελεσματική δράση, στο πλαίσιο εφαρμο-
γής της ευρωπαϊκής στρατηγικής και των δεσμεύσεων της χώρας μας, που
εμπεριέχονται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ), ο Φο.Δ.Σ.Α. αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση, για τη δημιουρ-
γία μιας σύγχρονης Περιφέρειας, που διαχειρίζεται τα αστικά απορρίμματα
αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους, προς κοινωνικό όφε-
λος και τοπική ανάπτυξη.

Στην αλυσίδα αποκομιδής, μεταφοράς και ταφής
ξοδεύονται κάθε χρόνο δις ευρώ. Είναι αναγκαίο να εφαρμόσουμε δοκι-
μασμένες μεθόδους, που θα μας επιτρέψουν να εξοικονομήσουμε πόρους
και θα μας αποδώσουν ακόμα και οικονομικά οφέλη. Οραματιζόμαστε μια
περιφέρεια, που με την ενεργό και συστηματική συμμετοχή των πολιτών
της, θα μειώσει τα απορρίμματα ως και 50%. Αυτή τη στόχευση φιλοδοξούμε
να κάνουμε πράξη, δίνοντας αποτελεσματικές λύσεις. Mε τη λειτουργία του
Φο.Δ.Σ.Α. έχουμε ολοκληρώσει ένα διοικητικό και οικονομικό νοικοκύρεμα,
εφαρμόζοντας τις βέλτιστες λύσεις και υλοποιώντας τα σχέδια, χωρίς επι-
πλέον επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Χρειάζεται ακόμη πολλή και μεθοδική
δουλειά. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με συνέπεια και κοινωνική
ευθύνη. Για μια καθαρή ανθρώπινη Περιφέρεια, πολύτιμη κληρονομιά στις
επόμενες γενιές.


Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Μαργαρίτη