ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (TEE)

STAND Γ18


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1923
Διεύθυνση: Νίκης 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 63 
Τηλ.: 210 3291613, 210 3291608 Fax: 210 3291614
Website: www.tee.gr
e-mail: greok@central.tee.gr

Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) ιδρύθηκε το 1923. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και στο πλαίσιο του σκοπού του αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της Κυβέρνησης. Τακτικά μέλη του ΤΕΕ είναι όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτοι των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού στους οποίους χορηγείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού. Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 103.016.

Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες 13 ειδικότητες: 
• πολιτικών μηχανικών
• αρχιτεκτόνων μηχανικών
• μηχανολόγων μηχανικών
• ηλεκτρολόγων μηχανικών
• αγρονόμων - τοπογράφων μηχανικών
• χημικών μηχανικών
• μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών
• ναυπηγών μηχανικών 
• ηλεκτρονικών μηχανικών
• μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης,
• μηχανικών περιβάλλοντος
• μηχανικών ορυκτών πόρων
• μηχανικών παραγωγής και διοίκησης. 

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Άννα Αναγνωστάκη 
Προϊσταμένη Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων