ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΒΤΕ

STAND Β9


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2011
Διεύθυνση: Ο.Τ.49, Δ.Α.9, Bιομηχανική Περιοχή Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 570 22
Τηλ.: 2310 795968 Fax: 2310 795972 
Website: www.kaisidis.gr, www.anakyklosi-am.gr 
e-mail: kaisidis@otenet.gr

Το 2004 η ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ εγκατέστησε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης την πρώτη μονάδα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ογκωδών αποβλήτων. Ο εξοπλισμός της εταιρείας πληρεί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές ανακύκλωσης και ακόμα και σήμερα αποτελεί πρότυπη μονάδα για όλη τη Νότια Ευρώπη. Η δυναμικότητα επεξεργασίας της μονάδας ανέρχεται σε 350 tn/ώρα δηλαδή 840.000 tn/έτος, ικανοποιώντας όλες τις ετήσιες παραγόμενες ποσότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Το υπόλειμμα που προκύπτει από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ (ΕΚΑ 17- μη επικίνδυνα) και των ογκωδών αποβλήτων (ΕΚΑ 20) είναι μηδενικό. 

Από το 2011 και μετά η Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας ΑΕ δραστηριοποιείται κάτω από την ομπρέλα του πρώτου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) που πήρε έγκριση πανελλαδικά από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Αν.) την Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος ΑΕ με διακριτικό τίτλο Αν. Α.Β.Ε. ΑΕ. 

Η Αν. Α.Β.Ε. ΑΕ λαμβάνοντας την εμπειρία της πρότυπης μονάδας διαχείρισης ΑΕΚΚ στην 5ετή λειτουργία της, έχει επεκτείνει την εμβέλεια της σε όλη την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Στόχος και των δύο είναι η μετάδοση της ανάγκης διαχείρισης των ΑΕΚΚ σε όλη την Ελλάδα και η δημιουργία μονάδων διαχείρισης ΑΕΚΚ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των υπόχρεων διαχειριστών με την ταυτόχρονη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο του περιβαλλοντικού κόστους.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Έλενα Καϊσίδου