ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

STAND Β1


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1962
Διεύθυνση: Ερμού 25, Νέα Κηφισιά, Αθήνα, Τ.Κ.: 145 64 
Τηλ.: 210 8184700 Fax: 210 8184701
Website: www.helector.gr
e-mail: helector@helector.gr

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.): 000258501000

Η ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί το βραχίονα της διαχείρισης απορριμμάτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτοντας όλο το φάσμα της διαχείρισης απορριμμάτων, ικανοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής Νομοθεσίας. 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, κατασκευή, παροχή τεχνολογίας, χρηματοδότηση καθώς και τη λειτουργία έργων διαχείρισης απορριμμάτων, όπως εγκαταστάσεις αερόβιας επεξεργασίας, εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών, υγειονομικοί χώροι ταφής (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ), μονάδες επεξεργασίας στραγγισμάτων, αποτεφρωτήρες κλινικών αποβλήτων και σε οποιοδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω καθώς και σε παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως μονάδες αναερόβιας χώνευσης και σταθμούς ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από ΧΥΤΑ. 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ εστιάζει στις πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες σύμφωνα με την ιεραρχία διαχείρισης απορριμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχοντας πολύτιμη τεχνογνωσία και πατέντες μέσω των γερμανικών θυγατρικών της (Herhof GmbH, Helector GmbH), που καλύπτουν όλο το φάσμα των μεθόδων της βιολογικής επεξεργασίας (Αερόβια Επεξεργασία, Αναερόβια Χώνευση).

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Βερόνικα Ανδρεά