ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ.Φο.Δ.Σ.Α. STAND Γ7


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2007
Διεύθυνση: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, Τ.Κ.: 322 00 
Τηλ.: 22620 24651 Fax: 22620 24631 
e-mail: dyfodisa@otenet.gr

Το ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ δημιουργήθηκε το 2007 με έδρα την πόλη της Θήβας και γεωγραφική περιφέρεια ολόκληρη την Ελλάδα. Η Δικτύωση των Φο.Δ.Σ.Α. είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους, αφού μέσα από έναν οριζόντιο σχεδιασμό που αφορά την ενημέρωση, εκπαίδευση, μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας και τη κοινή δράση θα αντιμετωπίσουν περισσότερο αποτελεσματικά τα αναμενόμενα προβλήματα, καθώς και τη διαχείριση των σύνθετων έργων.

Γενικός σκοπός του Δικτύου είναι η σύσφιξη των σχέσεων και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο συντονισμός των ενεργειών τους και η κοινή εκπροσώπησή τους, με κύριο στόχο την υποβοήθηση των Φο.Δ.Σ.Α. σε όλες τις φάσεις του έργου τους, την κατοχύρωση και αναβάθμιση του ρόλου τους, ως κοινωνικοί φορείς, την προσφορά καλύτερης ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητάς τους, καθώς επίσης και την καθοριστική συμμετοχή των Φο.Δ.Σ.Α. στη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α., εκπροσωπεί 25 Φορείς από όλη τη χώρα, στους οποίους μετέχουν πάνω από 140 Δήμοι και προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε περίπου 4.000.000 πολίτες.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Θοδωρής Κάρδαρης