ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

STAND Δ3


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2012
Διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος, Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου,Ευπάλιο Φωκίδας, Τ.Κ.: 330 56 
Τηλ.: 26343 50028, 697 096 3990 Fax: 26343 50028
Website: www.lakesnetwork.eu
e-mail: info@lakesnetwork.eu

Το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ λειτουργεί ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Δήμο Δωρίδος. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει 42 μέλη δήμους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία, με φυσικές και τεχνητές λίμνες. 

Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι:

• Η προστασία των λιμνών, που ανήκουν διοικητικά στους συμμετέχοντες δήμους και η αξιοποίησή τους. 

• Η κοινή δραστηριοποίηση των μελών στην προαγωγή πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

• Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.

• Η διενέργεια ερευνών και η ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών και άλλων φορέων. 

Βασική επιδίωξη του Δικτύου είναι η συνεχής διεύρυνσή του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Δίκτυο στοχεύει στο να μετατραπεί σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), ώστε να ενισχύσει το ευρωπαϊκό του προφίλ. 

Ξεχωριστή δράση του Δικτύου είναι η υποστήριξη του Συμφώνου Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, που φέρνει κοντά Δήμους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαριάννα Καραχάλιου