ΔΕΗ ΑΕ / ΚΔΕΠ

STAND Γ17


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1964
Διεύθυνση: Λεονταρίου 9, Κάντζα Αττικής, Τ.Κ.: 153 51 
Τηλ.: 210 6601768 Fax: 210 6659396 
Website: www.kdep.gr
e-mail: kdep@dei.com.gr

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ), δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες του Ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ, αλλά και προς τρίτους, εκτός ΔΕΗ πελάτες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήριά του, πιστοποιήσεις, έρευνες, ελέγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Πραγματοποιεί, με ασφάλεια και αξιοπιστία, το σύνολο των δραστηριοτήτων του, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του, αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών του.

Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Για τη διατήρηση της Διαπίστευσης αυτής, το κέντρο υπόκειται σε περιοδικούς εξονυχιστικούς ελέγχους από το ΕΣΥΔ, που ελέγχει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του ΚΔΕΠ, αλλά αξιολογεί και αυτές καθαυτές τις δοκιμές και τους ελέγχους που πραγματοποιεί ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεών τους.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Αναστάσιος Παπαδόπουλος