ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

STAND Γ23


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2012
Διεύθυνση: Ιατρίδου 8, Χαλκίδα, Τ.Κ.: 341 00
Τηλ.: 22210 74733 Fax: 210 8955289
Website: www.sanke.gr
e-mail: info@sanke.gr

Η ΣΑΝΚΕ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υπεύθυνη για την ανακύκλωση των αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στην Περιφέρεια Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας και Μαγνησίας.

Το σύστημα αδειοδοτείται και ελέγχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Το σύστημα μέχρι σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 350 επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων και 22 μονάδες επεξεργασίας. Επίσης το σύστημα συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό Δήμων και τον ΕΔΣΝΑ.

Τον Ιανουάριο του 2018 το σύστημα ολοκληρώνει την εξαετή περίοδο έγκρισης λειτουργίας του από τον ΕΟΑΝ και έχει υποβάλει αίτηση, για ανανέωση της έγκρισης για άλλα έξη χρόνια σύμφωνα με το Ν4496/2017 και την ΚΥΑ 36259/2010.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Κιούκης