ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ

STAND Δ7


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2014
Διεύθυνση: Γ. Πρόφη & Α. Πρίφτη 11, Κορωπί, Τ.Κ.: 194 00
Τηλ.: 210 6026165 Fax: 210 6626143
Website: www.aekkattikis.gr
e-mail: aekkattikis@gmail.com

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», είναι μια ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα και γεωγραφική εμβέλεια στο Ν. Αττικής.

Ο ρόλος της εταιρείας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος όλων των εργασιών σχετικά με την ορθή διαχείριση, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Ανακαινίσεων), μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και την προώθησή τους πίσω στην αγορά. Παράλληλα λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση όλων των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό τομέα (μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) σχετικά με το νέο πλαίσιο διαχείρισης και τις απαιτήσεις αυτού σε κάθε στάδιο.

Το σύστημα συνεργάζεται με περισσότερους από εκατό αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς και τεχνικές εταιρείες και με 2 μονάδες επεξεργασίας. Όλοι οι συνεργάτες ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων.

Στόχος του συστήματος είναι η πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις καθώς και η αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών με τελικό προορισμό την διακίνηση τους πίσω στην αγορά.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Λιακόπουλος