ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

 Νέο ραντεβού το 2018! 


Στην κορυφή του ενδιαφέροντος η έκθεση “Verde.tec” για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, η οποία θα επαναληφθεί την επόμενη χρονιά με τη στήριξη της αγοράς

 

Έκπληξη και ικανοποίηση για τους εκθέτες, συνέδρους και επισκέπτες αποτέλεσε η διοργάνωση της  εξειδικευμένης έκθεσης “Verde.tec” για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, στις αρχές Μαρτίου. Η έκθεση διοργανώθηκε από την «Τεχνοεκδοτική / T-Press» στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία και κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον της αγοράς. 

    Στοχευµένοι, υψηλού επιπέδου και προϊδεασµένοι για το τι θα δουν και πώς θα επικοινωνήσουν µε τους εκθέτες ήταν οι επισκέπτες, αλλά και οι σύνεδροι της έκθεσης “Verde.tec” για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε την εµπειρία και τη συνέπεια που διακρίνει την εταιρεία  «Τεχνοεκδοτική / Τ-Press» από το 1991. 

    Μετά το πέρας της αναλυτικής επεξεργασίας ποιοτικών στοιχείων σχετικώς µε την επισκεψιµότητα της διεθνούς εκθέσεως “Verde.tec” αποδεικνύεται ότι η αγορά στήριξε και θα στηρίξει πάλι µία στοχευµένη διοργάνωση που αναδεικνύει την κυκλική οικονοµία, την αειφορία και το περιβάλλον σε όλες τις διαστάσεις του. 

stat_verdetec_01.jpg 

Οι επισκέπτες

    Πρόσωπα υψηλού επιπέδου µε ενδιαφέρον και γνώση του αντικειµένου ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των διοργανωτών και των εκθετών, σύµφωνα µε τα ποιοτικά στατιστικά στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας. Από τους συνολικά 7.150 επισκέπτες που ήρθαν στη “Verde.tec”, το 73,8% προερχόταν από την αγορά. 

     Πιο συγκεκριµένα, το 45,2% ήταν στελέχη από τεχνικές µελετητικές αρχιτέκτονες και µηχανικοί. Αµέσως µετά, κατατάσσονται τα στελέχη, οι µηχανικοί και οι τεχνικοί από διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι παίρνουν θέση στις απαιτήσεις της εποχής υιοθετώντας διαδικασίες της «κυκλικής οικονοµίας». 

 

stat_verdetec_02.jpg

 

    Σύµφωνα µε την ανάλυση των στοιχείων, το 28,6% των επισκεπτών αποτελούνταν από στελέχη που δραστηριοποιούνται στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη Βιοµηχανία, στη Βιοτεχνία, σε µεγάλες εµπορικές επιχειρήσεις, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε ξενοδοχειακές µονάδες και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποστήριξης Εφοδιαστικών Αλυσίδων (Logistics) και Μεταφορών. Σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να εντάξουµε φυσικά και την πλειοψηφία συνέδρων που παρακολούθησαν πάνω από µία παράλληλες εκδηλώσεις και σε διαφορετικές ηµέρες της έκθεσης.

    Ιδιαίτερα ενισχυµένη ήταν η παρουσία φοιτητών και σπουδαστών, ειδικά από πολυτεχνικές σχολές των ΑΕΙ και από ΤΕΙ που διαθέτουν τµήµατα οργάνωσης παραγωγής και ενεργειακής διαχείρισης. Από το σύνολο των επισκεπτών, το 9,4% ήταν φοιτητές, πολλοί από τους οποίους µάλιστα σκέφτονται να κάνουν µεταπτυχιακό που να σχετίζεται µε το περιβάλλον, την εξοικονόµηση ενέργειας και την «κυκλική οικονοµία». 

   Το υψηλό επίπεδο της “Verde.tec” επιβεβαίωσε επίσης η ισχυρή παρουσία στελεχών και παραγόντων από φορείς, πρεσβείες και επιµελητήρια (6,8%), αλλά και από τα υπουργεία, το ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τις ΔΕΚΟ (4.2%). Θα πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι για πρώτη φορά ήταν τόσο εµφανής η συµµετοχή δηµοσιογράφων από τον κλαδικό και τον ηµερήσιο Τύπου για την καθηµερινή κάλυψη των συνεδριακών εκδηλώσεων της έκθεσης. Δηµοσιογράφοι, bloggers, ακτιβιστές και ιδιώτες αποτέλεσαν ποσοστό της τάξης του 5,9% επί των συνολικών επισκεπτών. 

    Σε σταθερά ποσοστά, η αγορά µε τη συµµετοχή επαγγελµατιών αντιπροσωπεύθηκε κατά 74%, ο δηµόσιος τοµέας και οι φορείς κατά 11%, οι σπουδαστές κατά 9%, ενώ οι ιδιώτες ήταν µόλις το 6%. 

 

stat_verdetec_03.jpg

    Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανοµή των επισκεπτών, µπορεί να εξάγει κανείς σηµαντικά στοιχεία για την πρώτη διοργάνωση. Το 61,7% των επισκεπτών ήρθε από την Αττική, το 36,8% από την υπόλοιπη Ελλάδα και το 1,8% από το εξωτερικό. 

    Η προέλευση των επισκεπτών από την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν κατά ποσοστιαία κατάταξη η ακόλουθη: Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Μακεδονία, Νησιά Αιγαίου, Νησιά Ιονίου, Ήπειρος και Θράκη. Επίσης, οι περισσότεροι επισκέπτες χωρών του εξωτερικού ήταν από τη Γερµανία. 

 

Οι χορηγοί και εκπροσώπηση

    Θεµατικοί χορηγοί της έκθεσης ήταν οι εταιρείες: Spatharas Group, Hellenic Enviromental Center, BTC, AXA Solar Energy, Kiefer. 

    Μερικές από τις µεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής, καθώς και αντιπρόσωποι µεγάλων ξένων οίκων ανταποκρίθηκαν σε ένα κοινό σκοπό. Μετέτρεψαν την “Verde.tec” στο νέο θεσµό που έρχεται µε την εµπειρία και την υπευθυνότητα της «Τεχνοεκδοτικής / T-Press» ώστε να αποτελέσει το µοναδικό σαλόνι παρουσίασης για την κυκλική οικονοµία.  

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

«Ecotec»

«Logistics & Management»

«Εργοταξιακά Θέματα»

«Θερμοϋδραυλικός»

«Car & Truck»

«Μετάδοση Ισχύος»

«Ηλεκτρολόγος»

«ΒΗΜΑ FM 99,5»

“Local it” 

Piraeus Press

airetos.gr

Β2GREEN

Πράσινο σπίτι & Κτίριο 

MTC Magazin Romania