Έντυπo Τεχνικών ΠαροχώνΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 301, ΠΑΙΑΝΙΑ-ΜΕC ΑΘΗΝΑ

Αγαπητοί εκθέτες,

Με τo παρόν έντυπo, σας ενημερώνουμε για τις extra παροχές, καθώς για τα στοιχεία δομής και εξοπλισμού τα οποία είναι στην διάθεσή σας.


entipo_mek-2017_compressed.jpg


Εκτύπωση στις 04/12/2021
Από την ιστοσελίδα verde-tec
verde-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=21&export=word?textID=21&export=word