Η DIMTECH AE ιδρύθηκε το 2007 και είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής συστημάτων επεξεργασίας του αέρα. Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές, σε βιολογικούς καθαρισμούς, σε εγκαταστάσεις διαλογής απορριμμάτων, στη ναυτιλία αλλά και σε εμπορικές εφαρμογές. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα υλικά κατασκευής (συνθετικά υλικά) μπορούμε να καλύψουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει:

  • Βιολογικές πλυντρίδες
  • Βιόφιλτρα
  • Συστήματα ξηράς φίλτρανσης
  • Χημικές πλυντρίδες
  • Οικίσκοι & συστήματα απόσμησης κάδων απορριμμάτων
  • Δεξαμενές υγρών
  • Φίλτρα αέρα
  • Συστήματα επεξεργασίας του αέρα για ειδικές εφαρμογές όπως νοσοκομεία, εστιατόρια, βιομηχανίες

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Σιδέρης

Έτος Ίδρυσης: 2007
Διεύθυνση: Λ. Καραμανλή & Ηρώων Πολυτεχνείου, Ασπρόπυργος, Τ.Κ.: 193 00
Τηλ.: 210 5325404 & 405 Fax: 210 5322544
Web Site: www.dimtech.gr
e-mail: info@dimtech.gr