Η CORE SOLUTIONS ιδρύθηκε στα τέλη του 2004 από Έλληνες expert στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και των Λύσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με πολύ μεγάλη εμπειρία και πλήθος έργων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα, καθώς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).

Η κύρια αγορά δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι οι Έξυπνες Πόλεις και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων. Αναλυτικότερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε:

  • Παροχή τεχνολογικών και επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στο στρατηγικό σχεδιασμό έξυπνων πόλεων, στο ψηφιακό μετασχηματισμό, και στην υποβολή και διαχείριση χρηματοδοτήσεων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργίας Έξυπνου Αστικού Εξοπλισμού, εκπροσωπώντας τους καλύτερους διεθνείς οίκους σε έξυπνα ηλιακά συστήματα όπως έξυπνα παγκάκια, έξυπνα δέντρα, έξυπνες στάσεις λεωφορείων κ.λπ. Από το 2021 κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά τη δική της σειρά αντίστοιχων προϊόντων.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργίας συστημάτων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, σκούτερς, αυτοκινήτων κ.λπ.).
  • Σχεδιασμό, εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργίας ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων WiFi.
  • Παροχή Cloud λογισμικών Έξυπνων Πόλεων όπως σύστημα διαχείρισης ύδρευσης πρασίνου, σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων κ.λπ.
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας διαδικτυακών εφαρμογών όπως ιστοσελίδες, portal, συστήματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (e- collaboration), κ.λπ. για ΟΤΑ, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.
  • Τεχνική υποστήριξη λειτουργίας υποδομών/συστημάτων ΤΠΕ.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνιος Παρασκευόπουλο
Έτος Ίδρυσης: 2004
Διεύθυνση: Ζαχιά 1 & Δομοκού, Αθήνα, Τ.Κ.:104 45 Τηλ.: 210 8839131 Fax: 210 3004812
Web Site: www.coresolutions.gr
e-mail: info@coresolutions.gr