Το δίκτυο CIVINET Greece-Cyprus είναι το ελληνόφωνο δίκτυο Δήμων και Περιφερειών του ευρωπαϊκού δικτύου CIVITAS (θεσμός της ευρωπαϊκής επιτροπής), με κύρια αποστολή την προώθηση των αρχών και στόχων του CIVITAS για τη βιώσιμη κινητικότητα στο τοπικό επίπεδο, όπως και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των επιτευγμάτων των ελληνικών και κυπριακών ΟΤΑ στην Ευρώπη.

Αποτελεί, επίσης, τον «εθνικό πολλαπλασιαστή» (national multiplier) του ELTIS στις δύο χώρες και βασικό εταίρο της κοινότητας του «Urban Transports» του Interreg MED, δύο θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λειτουργούν ως πλατφόρμες τεχνογνωσίας για τη βιώσιμη κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο.

Κύριος ρόλος του είναι η:
• Ευαισθητοποίηση φορέων, πολιτών και πολιτικών
• Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα
• Υποστήριξη των ΟΤΑ στη χρηματοδότηση έργων και πολιτικών
• Υποστήριξη των Υπουργείων για τη βέλτιστη προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου
• Προβολή επιτευγμάτων και ιδιαιτεροτήτων των ελληνόφωνων ΟΤΑ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυό μας:
CIVITAS Website: https://civitas.eu/civinets/civinet-greece-cyprus
CIVINET Greece-Cyprus Blog: https://blog.civinet.gr/
Facebook Page: https://www.facebook.com/CivinetGRCY
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/1641035729252784
Twitter: https://twitter.com/CivinetCYEL
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/civinet-cy-el/
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCrRPYYeAXM4V9_r4LWraKFg/ videos

Yπεύθυνoς Επικοινωνίας: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

Έτος Ίδρυσης: 2018
Διεύθυνση: Ταξίλου 6, Ζωγράφου, Αττική, Τ.Κ.: 157 71 Τηλ.: 210 7710979
Web Site: www.civitas.eu/civinets/civinet-greece-cyprus
e-mail: info@civinet.gr