Με ισχυρή παρουσία από το 2004, στην ΑΦΗΣ, προσπαθούμε να αυξήσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, σε εθνικό επίπεδο. Ως το μοναδικό εθνικό σύστημα συμμόρφωσης για φορητές μπαταρίες σε όλη τη χώρα, το έργο μας στοχεύει στην ασφαλή συλλογή, επεξεργασία και σωστή ανακύκλωση όλων των φορητών μπαταριών και συσσωρευτών, ενσωματωμένων και μη έως 5 κιλά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μικρών ηλεκτρικών μέσων μεταφοράς, έτσι ώστε συλλογικά να επιτευχθεί ένα όσο το δυνατόν μικρότερο εθνικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Για την ευκολότερη και ταχύτερη συλλογή μπαταριών, παρέχουμε δωρεάν ανακυκλώσιμους κάδους σε περισσότερα από 70.000 σημεία συλλογής, όπως σχολεία, δημόσιους χώρους, καταστήματα λιανικής, κρατικές αρχές, στρατόπεδα, παρόχους υπηρεσιών, καθώς και σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, η δραστηριότητά μας δεν σταματά εκεί. Ως ΜΚΟ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) με πιστοποιήσεις βασισμένες στα διεθνή πρότυπα ISO, η ΑΦΗΣ στοχεύει ενεργά στην καλλιέργεια της οικολογικής ευαισθησίας μέσω μιας πρόσθετης σειράς δραστηριοτήτων τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο. Τα εγχειρήματά μας περιλαμβάνουν παρουσία σε πολλές πλατφόρμες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, υπενθυμίζουμε στα άτομα τον αντίκτυπο και τη σημασία του έργου μας μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων (ATL & BTL), προβολών, δράσεων ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και κατόπιν αιτήματος παρουσιάσεων και σεμιναρίων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλουμε σε διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σαλώμη Διακρούση

Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρ­υσης: 2004
Διευ­́θυ­νση: Λε­ω­φο­́ρος Πε­ντε­́λης 54, Βρι­λή­σσια, Τ.Κ.: 152 35 Τηλ.: 210 8030244, 210 8030355 Fax: 210 8030604
Web Site: www.​afis.​gr
e-mail: info@​afis.​gr