ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Στις 29 – 31 Μαΐου η 4η Διεθνής Έκθεση «Verde.tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Στις 29 – 31 Μαΐου η 4η Διεθνής Έκθεση «Verde.tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος»