Έρχονται τα ˮGREEK GREEN AWARDS 2020» στο πλαίσιο της έκθεσης «Verde.tec»

Έρχονται τα ˮGREEK GREEN AWARDS 2020» στο πλαίσιο της έκθεσης «Verde.tec»