Με την παρουσία του Γ. Πατούλη συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των «Greek Green Awards 2019»

Με την παρουσία του Γ. Πατούλη συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των «Greek Green Awards 2019»