Το Κέντρο ˮBEYONDˮ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συμμετέχει στη «Verde.tec 2020»

Το Κέντρο ˮBEYONDˮ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συμμετέχει στη «Verde.tec 2020»