Οι ισχυροί της κυκλικής οικονομίας επιλέγουν τη διεθνή «Verde Tec 2019»

Οι ισχυροί της κυκλικής οικονομίας επιλέγουν τη διεθνή «Verde Tec 2019»