Κυκλική οικονομία και smart cities στο επίκεντρο του «Verde.Tec Forum»

Κυκλική οικονομία και smart cities στο επίκεντρο του «Verde.Tec Forum»