ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το αρχείο που επισυνάπτεται αποτελεί δήλωση συμμετοχής στην ειδική εκδήλωση του “Verde.tec Forum” στην οποία συμμετέχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Φορείς Διαχειρίσης Στερεών Αποβλήτων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και οι Περιφέρειες, με τίτλο: «Τοπική ανάπτυξη και έξυπνες πόλεις με κυκλική οικονομία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές προαγωγής της «κυκλικής οικονομίας». Μεταξύ των συμμετεχόντων συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως οι ενδιαφερόμενοι φορείς που αναφέρονται παραπάνω, έχουν καταθέσει ολοκληρωμένο φάκελο για το διαγωνιστικό μέρος των “Greek Green Awards 2019”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@verde-tec.gr ή στο φαξ 210.680.04.76.

Δήλωση Συμμετοχής online