ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

STAND Γ 12

http://www.fotokiklosi.gr
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι το αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Φωτιστικών, Λαμπτήρων, ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών ειδών και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕKA.

Στη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ συμμετέχουν περίπου 220 επιχειρήσεις Η.Η.Ε.

Σκοπός του Συστήματος είναι η συλλογή, αποθήκευση και προώθηση στην ανακύκλωση, των απορριπτόμενων φωτιστικών - λαμπτήρων - μικροσυσκευών, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη από αυτή.

Τα φωτιστικά, οι λαμπτήρες και οι μικροσυσκευές συλλέγονται σε ειδικούς κάδους οι οποίοι βρίσκονται σε περισσότερα από 7.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα και προωθούνται προς ανακύκλωση με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.fotokiklosi.gr