Συμμετοχές

VERDE-TEC 2018 Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Ακολουθεί ο κατάλογος των εκθετών της 2ης διεθνούς έκθεσης “Verde.Tec, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν  στην «Τεχνοεκδοτική / T-Press» η οποία βρίσκεται στο πλευρό της αγοράς από το 1991: 

 

 

VERDE -TEC 2019 Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

18/01/2019

Ακολουθεί ο κατάλογος των Εκθετών της 3ης Διεθνούς Έκθεσης “Verde.Tec 2019”, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην «Τεχνοεκδοτική / T-Press», η οποία επί σειρά ετών στηρίζει και αναδεικνύει τους κλάδους στους οποίους απευθύνεται.

 

aleosolar GmbH

Η aleo solar GmbH είναι κατασκευαστής υψηλής απόδοσης ΦΒ πλαισίων στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας και προμηθεύει ΦΒ συστήματα την παγκόσμια φωτοβολταϊκή αγορά. 

Με περίπου 330 άτομα προσωπικό και με εμπειρία από το 2001, η εταιρεία έχει βαθιά τεχνογνωσία κατασκευής ΦΒ πλαισίων.

 

ALPE-TECH ΓΚΙΟΣΕΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ

Εισάγουμε και προμηθεύουμε μηχανήματα συμπίεσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, μηχανήματα επιστρεφόμενων κενών φιαλών και δοχείων, εξοπλισμό καθαρισμού δαπέδων και εξωτερικών χώρων, καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα.

Παρέχουμε Τεχνική Υποστήριξη σε πανελλήνια εμβέλεια χάρη στο εξειδι­κευμένο προσωπικό μας.

 

ADECA SA

Stand Δ11

Η εταιρεία ADECA ΑΕ δραστηριοποιείται πλέον των 40 ετών στο χώρο του βιομηχανικού εξοπλισμού. Αποτελείται από μια ομάδα μηχανολόγων μηχανικών και τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι με την πολυετή εμπειρία τους και την μακρόχρονη συνεργασία τους με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, κατατάσσουν την εταιρεία μας στις πρώτες θέσεις στο χώρο του engineering & consulting σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

Aqua Project ΙΚΕ

Η AQUA PROJECT είναι μία νέα Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με έδρα την Αθήνα.

Διαθέτει μία σειρά προϊόντων, όπως υδρομετρητές, συστήματα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών από απόσταση στα δίκτυα ύδρευσης, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν.

 

Aris Enerji A.S.

Η εταιρεία ArisEnerJi σχεδιάζει και κατασκευάζει εξοπλισμό που εξυ­πηρετεί επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εφαρμογές αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου και αερίων από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (LFG).

 

AXA Solar Energy

Stand A 1

Η AXA Solar Energy, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο των φωτοβολταϊκών, δραστηριοποιείται από το 2004 με αντικείμενο τις φωτοβολταϊκές εφαρμογές και μόνο. Έχοντας κατασκευάσει πάνω από 3.500 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό και κάνοντας πάνω από 1.200 συντηρήσεις και επισκευές το χρόνο, κατέχει πλέον μια περίοπτη θέση ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπης

 

 

B2Green

Stand Δ 2

Το B2Green.gr είναι η πλέον δραστήρια ενημερωτική - επαγγελματική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ελλάδα, εστιασμένη στις πράσινες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις

 

 

B2Green.gr – RunMyProject.gr

 Το B2Green (B2Green.gr & RunMyProject.gr) είναι η πλέον δραστήρια ενη­μερωτική – επαγγελματική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ελλάδα, εστιασμέ­νη στις πράσινες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις.

 

ChemoFluid ΟΕ

H εταιρεία ChemoFluid ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1991 και από το διάστημα αυτό έως και σήμερα δραστηριοποιείται ανελλιπώς στον χώρο:

 

CINK Hydro Energy k.s.

Η εταιρεία CINK Hydro – Energy k.s. κατασκευάζει μικρούς υδροηλεκτρι­κούς σταθμούς ισχύος έως 7 MW ανά μονάδα και αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες που διαθέτουν παγκοσμίως την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υλοποίηση τεχνικώς ολοκληρωμένων παραδόσεων σε όλους τους σημαντι­κούς τύπους στροβίλων, όπως είναι οι “Crossflow”, “Kaplan”, “Pelton” και “Francis”. Όλος ο εξοπλισμός παράγεται αποκλειστικά στην Ευρώπη.

 

CITIPOST IKE

Η CITIPOST προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της διαχείρι­σης στερεών αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, μέσω σύγχρονων εξειδικευμένων τεχνολογιών, εφαρμόζοντας δι­εθνής βέλτιστες πρακτικές.

 

COMBATT AE

Η COMBATT AE είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσ­σωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, με πανελλαδική εμβέλεια.

Σκοπός της COMBATT AE είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας καθώς και η επίτευξη των εθνι­κών στόχων έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική Νομοθεσία.

 

CORE SOLUTIONS

Η CORE SOLUTIONS ιδρύθηκε στα τέλη του 2004 από Έλληνες expert στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με πολύ μεγάλη εμπειρία και πλήθος έργων στο Δη­μόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα καθώς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).

Hεταιρεία δραστηριοποιείται:

 

DOTSOFT AE

Η DOTSOFT ΑΕ είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής και μεγάλη δρα­στηριότητα στην ελληνική περιφέρεια.

 

ECOELASTIKA AE ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η EcoElaStika ΑΕ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με Πανελλαδική εμβέλεια, που έχει κύριο στόχο την παρακολούθηση, τη συλλογή, την επε- ξεργασία και την τελική αξιοποίηση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

 

ECOVRS Κ. Α. ΒΕΚΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Η εταιρεία ECOVRS από το 2005 ειδικεύεται στην προμήθεια λύσεων για την διαχείριση των οργανικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τόσο σε δή­μους όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αντιπροσωπεύοντας εταιρείες από όλο τον κόσμο προωθεί την διαλογή στην πηγή και την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων σε μικρές δημοτικές μονάδες και οικίες. Οικιακή κομποστοποίηση με επιλογές για θερμές και ψυχρές περιοχές, μηχανική κομποστοποίηση σε κλειστά συστήματα χωρίς όχληση, μονάδες ξήρανσης βιοαποβλήτων, κάδοι πεζοδρομίου νέας τεχνο­λογίας με σύστημα παρακολούθησης πλήρωσης και πρέσες ανακυκλώσι­μων για πράσινες γωνιές είναι κάποιες από τις λύσεις που προωθούνται.

 

ENACT AE

Η ENACT AE είναι μια δυναμική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Η εταιρεία σεβόμενη απόλυτα την αειφόρο και βιώσι­μη ανάπτυξη, επενδύει σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης περιβαλλοντικών αποδόσεων. Παρέχει ανα­βαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 

ENERGY4SMART

Η energy4smart είναι μια νεοφυής επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από τις καινοτόμες τεχνολογικές κατασκευές της.

Μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει επιλέξει να σκέφτεται out of the box, έξω από την συνηθισμένη νοοτροπία ως προς την επιτυχία αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής.

 

ENVIPCO - ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ

Η ελληνική εταιρεία TEXAN πρωταγωνιστεί από τη δεκαετία του ’80 στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών με την τοποθέτηση, λειτουργία και συνολική διαχείριση των υψηλής τεχνολογίας «Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης».

 

EUROCONNECT

Η EuroConnect αποτελεί το σύνδεσμό σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με κέντρο το γραφείο μας στην καρδιά της Ευρώπης παρέχει μία πρωτοπορι­ακή υπηρεσία αντιπροσώπευσης, πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Το γραφείο μας απευθύνεται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς όπως ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ, ΠΕΔ, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς συνδέσμους και επιμελητήρια που επιθυμούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.

 

EVOTROPIA - START UP Ecological Finance Architecture

Η EVOTROPIA δραστηριοποιείται στην Έρευνα & Ανάπτυξη μεθόδων απο­τίμησης φυσικού κεφαλαίου, καθώς και χρηματοδοτικών, τραπεζικών και ασφαλιστικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κυκλικής οι­κονομίας. Κεντρικός στόχος των υπηρεσιών της επιχείρησης είναι να συ­νεισφέρει στην καθιέρωση αγορών κυκλικής οικονομίας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Έχοντας επενδύσει σε αυτήν την ταυτό­τητα, από τις 15 Νοεμβρίου 2018, το εμπορικό μας σήμα έχει κατοχυρωθεί σε 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρεις (3) κλάσεις του Συστήματος Ταξινόμησης της Βιέννης (36: Οικονομικές Υπηρεσίες, 41: Επιμόρφωση και 42: Επιστήμη και Τεχνολογία).

 

Fil-eco IKE

Η Fil-eco ικε είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, της οποίας η 30χρονη εμπειρία στον τομέα Οικολογία - Περιβάλλον συνδυάζεται με την επιστημο­νική κατάρτιση. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα των καιρών, την ανακύκλωση, εγκαινίασε νέα επαγγελματική πορεία με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης του περιβάλλοντος. Αντικείμενο δράσης της είναι η μελέτη και η προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση των απορριμμάτων, σύμμεικτων, οργανικών και ανακυκλωσίμων υλικών.

 

FLOW CONTROL AND MEASUREMENT ΕΥΦΗΜΙΑ Ι.ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ

Η FCM δραστηριοποιείται στο χώρο της μέτρησης και ρύθμισης παροχής ρευστών από το 2006.

Συνεργαζόμενη με τις εταιρείες Bronkhorst Group of Companies (Bronkhorst High-Tech, Mass Flow Online, M+W Instruments), με την εταιρεία Badger Meter Europa καθώς και με την Ramen Valves εξασφαλίζει ποιοτικές λύ­σεις σε εργαστηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

 

FREE - RECYCLE SKOUBOURIS KONSTANTINOS

ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / FREE - RECYCLE δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης από το 2011.

 

GEKAS METAL GROUP

Η Gekas Metal Group (GMG) είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εται­ρεία Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων στην Ελλάδα και μία από τις μεγα­λύτερες στα Βαλκάνια.

Για περισσότερα από 40 χρόνια παράγουμε τα εξαιρετικής ποιότητας προϊό­ντα μας στο εργοστάσιό μας στην βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια εξάγουμε την παραγωγή μας στην Ευρώπη και σε περισσότερες από 18 χώρες σε ολό­κληρο τον κόσμο.

 

GEPA LIFT

H εταιρεία GEPA LIFT εδρεύει και δραστηριοποιείται στο Δήμο Αλμωπί­ας από το 1981.

Όλα τα χρόνια συνεχούς επιχειρηματικής δράσης έχει επιδείξει σημαντικό­τατο έργο στον τομέα της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στοχεύοντας πάντα στις νέες τεχνολογίες και με βασική δραστηριότητα την κατασκευή μηχανημάτων ανύψωσης, βυθιζόμενων συστημάτων μείωσης κόστους αποκομιδής απορριμμάτων και μηχανημάτων παραγωγής κόμποστ, η επιχείρηση πέτυχε πρωτεύοντα ρόλο στον κλάδο της, στηριζόμενη στην μακροχρόνια εμπειρία και στη συνεχή ενημέρωση και προβολή.

 

GlobiLED

H GlobiLED:

 • H GlobiLED είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LEDπου ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή σωμάτων LEDυψηλής τεχνολογίας, με εμπορική δραστηριότητα σε πάνω από 13 χώρες.
 • Έχει υλοποιήσει πάνω από 1.700 έργα LED στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους καθώς και στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας: Τράπεζες, Λιανεμπόριο, Supermarkets, Eργοστάσια, Εμπορικά Κέντρα, Ξενοδοχεία, Δήμους, κ.λπ.
 • H GlobiLED διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αποπεράτωση έργων LEDμεγάλης κλίμακας.
 

DATA VENIA

Stand Δ17

Η DATA VENIA - Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας - είναι μια καταξιωμένη και αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία με εξειδίκευση στην προμήθεια εξοπλισμού φωτοβολταϊκών έργων.

 

BESKAS AE

Stand Δ12

Η εταιρεία BESKAS ΑΕ ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Μπέσκα τον Ιανουάριο του 1991 και συνεχίζει την 26χρονη ανοδική της πορεία στην εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικού και δορυφορικού εξοπλισμού. 

 

GREENFIELD- START UP

Ομάδα Greenfield Utility

Εταιρεία οργάνωσης ιδιωτικού διαμεσολαβητικού δικτύου ανακύκλωσης, μέσω συλλογής πρωτότυπων υλικών και εμπορικής αξιοποίησης αυτών, μέσω παροχής τους σε ενδιαφερόμενους αγοραστές ποικίλης προέλευσης αναφορικά με τον τομέα δραστηριοποίησης και χρήσεων. Αρχική εστίαση σε πρώτες ύλες χαμηλού κόστους και ταυτόχρονα υψηλής προστιθέμενης αξίας συσσωρευόμενων εκ του τομέα F&B, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας συλλογής, επεξεργασίας και επαναδιάθεσης των συγκεκριμένων ανακυκλώσιμων υλικών.

 

GRILLO SPA

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1953 από τον Benito Pinza, με στόχο την κατασκευή επαγγελματικών αγροτικών και κηποτεχνικών μηχανημάτων. 

 

INDAQUA SA

Η INDAQUA είναι η κορυφαία ιδιωτική εταιρεία της Πορτογαλίας που δρα­στηριοποιείται στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης νερού, με περί­που το 30% του μεριδίου αγοράς από πλευράς πληθυσμού που εξυπηρετείται από ιδιωτικούς φορείς. Από το 1994, η INDAQUA ανήκει πλέον πλήρως στον όμιλο MIYA.

Στην Πορτογαλία, η INDAQUA διαχειρίζεται 6 δημοτικές παραχωρήσεις και συμμετέχει σε δημοτική εταιρεία νερού που εξυπηρετεί περισσότερους από 600.000 ανθρώπους. Επιπλέον, η INDAQUA εξυπηρετεί περισσότερους από 500.000 ανθρώπους στην Αγκόλα καθώς και σε άλλα μέρη του κόσμου.

 

ΕLECTRICREV by HELMA

Stand Γ 7

Η εταιρεία HELMA AE προωθεί την ιδέα της ηλεκτρικής κίνησης μέσω της ELECTRICREV by HELMA και αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά τους Οίκους Winora, Grace, BionX, Magura, Mando footloose και Xentis, καλύπτει κάθε ανάγκη για εναλλακτικό και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, με ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα καθώς και περιφερειακά και αξεσουάρ.

 

FLOW CONTROL AND MEASUREMENT

Stand Γ16

Η FCM δραστηριοποιείται στο χώρο της μέτρησης και ρύθμισης παροχής ρευστών από το 2006. Συνεργάζεται με καταξιωμένους Οίκους του εξωτερικού για να προσφέρει ποιοτικές λύσεις σε εφαρμογές με επίκεντρο τον πελάτη, τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο. 

 

GEKAS METAL GROUP

Stand Α12

Η Gekas Metal Group (GMG) είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια. 

 

InterMachinery GmbH Τεχνολογίες περιβάλλοντος

Η INTERMACHINERY ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εξειδικεύεται στην εμπορία μηχανημάτων ανακύκλωσης, μετράει ήδη από τους εταίρους της 30 χρόνια συνεχούς επιτυχημένης δραστηριότητας σε δομικά - λατομικά μηχανήματα και φορτηγά στην Γερμάνια και στην Ελλάδα. Η γρήγορη εξάπλωση της ιδέας της ανακύκλωσης, οι ανάγκες της αγοράς για αξιόπιστες λύσεις αλλά και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία των μετόχων της, ώθησαν την INTERMACHINERY για συνεργασίες με ξένους οίκους δίνοντάς της τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως με την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία σε μικρού, μεσαίου ή βαρέως τύπου μηχανημάτων.

 

GlobiLED

Stand Γ13

GlobiLED είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LED που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή σωμάτων LED υψηλής τεχνολογίας, με εμπορική δραστηριότητα σε πάνω από 13 χώρες.

 

ISWA

Η ISWA, η Διεθνής Ένωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, είναι μια πα­γκόσμια, ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική ένωση που λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί τη μοναδική παγκόσμια ένωση που προω­θεί την αειφόρο, ολοκληρωμένη και επαγγελματική διαχείριση αποβλήτων. Ιδρύθηκε το 1970.

 

GoldLED IKE

Stand Β 7

Η GoldLED, η οποία είναι μέλος του ομίλου Goldair, εξειδικεύεται στον Βιομηχανικό, Επαγγελματικό και τον Αρχιτεκτονικό φωτισμό LED (Εσωτερικού κι Εξωτερικού Χώρου). 

 

Κmetrics

Η Kmetrics είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα στο σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και τον έλεγχο φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Διαθέτει ομάδα έμπειρων μηχανικών και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τον πλήρη και ενδελεχή έλεγχο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους. 

 

Green Highlight

Stand Δ 7

Μετά από την πολυετή εμπειρία των ανθρώπων που αποτελούν το δυναμικό της εταιρείας μας δημιουργήθηκε η Green Highlight για να καλύψει τις βασικές ανάγκες της αγοράς στο χώρο του φωτισμού και της εξοικονόμησης ενέργειας.

 

ΚOSMOTRAK APOSTOLOPOULOS

Η εταιρεία KOSMOTRAK APOSTOLOPOULOS, με εμπειρία μεγαλύτερη των 30 ετών στον τομέα του εμπορίου ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων έργων και μηχανημάτων ειδικών εφαρμογών, αντιπροσωπεύει αποκλειστι­κά και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα προϊόντα των οίκων:

 • Manitou: τηλεσκοπικοί φορτωτές, εξέδρες εργασίας, ανυψωτικά περονοφόρα ανωμάλου εδάφους.
 • Mustang: Ελαστιχοφόροι και ερπυστριοφόροι φορτωτές πλάγιας ολίσθησης, αρθρωτοί φορτωτές.
 • Yanmar: Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς, αρθρωτοί φορτωτές, μικρά dumper.
 • Simex: Προσαρτήματα και εξαρτήματα για φορτωτές και εκσκαφείς.
 • Augertorque: Τρυπάνια εδαφών και προσαρτήματα για εκσκαφείς και φορτωτές.
 

HELLAS ENVIRONMENT EΠΕ

Stand Γ 11

Η HELLAS ENVIRONMENT ιδρύθηκε το 2010 και, έχοντας κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, κατέχει βαθιά εμπειρία σε θέματα διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, καθώς και σε θέματα σχετικά με συστήματα ύδρευσης. 

 

MASCUS GREECE

Με πάνω 3.350.000 επισκέψεις των αγοραστών κάθε μήνα, η Mascus εί­ναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ιστοσελίδα στον κόσμο για την αγορά και την πώληση βαρέων μηχανημάτων και φορτηγών.

Βρείτε τα καλύτερα μηχανήματα και φορτηγά στην Mascus!

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Τουρκάκης

 

HELMA AE

Stand B 8

Η Helma ΑΕ είναι ένας από τους βασικότερους προμηθευτές δομικών μηχανημάτων στην Ελλάδα για περισσότερα από 30 χρόνια. 

 

MIYA GROUP

Η Miya παρέχει σήμερα υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ευρώ­πη, την Καραϊβική και την Αφρική, μέσω διαφόρων μοντέλων συνεργασίας, σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Η Miya διαχειρίζεται μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα παγκο­σμίως έργα, στον τομέα της αποδοτικότητας των υδάτων, τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

 

Ιng. BONFIGLIOLI S.p.A.

Stand Δ 8

Η Ing. Bonfiglioli S.p.A. είναι μια Ιταλική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1953. Έχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά όσον αφορά την κατασκευή μηχανημάτων ανακύκλωσης του σκραπ σιδήρου και άλλων μετάλλων.

 

MYRONWIND

Η εταιρεία Φ. ΤΣΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ με τον διακριτικό τίτλο myronwind, ιδρύθη­κε το 2012 και στεγάζεται στη ΒΙ. ΠΕ Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Η myronwind κατασκευάζει μικρές ανεμογεννήτριες, οι οποίες προσφέρουν υψηλά επίπεδα προστασίας στον χρήστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομα συστήματα ή σε συστήματα διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, για παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας.

 

ΙΝΤΕΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕ

Stand Α 2

Η εταιρεία μας, ΙΝΤΕΚΟ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1963, με αντικείμενο την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που ειδικεύονται στην κατασκευή μηχανημάτων για βιομηχανικές μονάδες, καθώς επίσης και την εισαγωγή, εμπορία και τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων αυτών, με σκοπό να καλύψει το κενό που παρουσιαζόταν στην ελληνική αγορά.

 

OLYMPIC ENGINEERING

Η OlympicEngineering & Consultingιδρύθηκε το 2008 από τον ηλε­κτρολόγο μηχανικό ΕΜΠ Σιδηροκαστρίτη Α. Ζώη.

 

ON FLOW IKE

Η ONFLOW, μέλος του ομίλου MULTIGAS, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, σε στρατηγική θέση για την εξυπηρέτηση της ελληνικής, βαλκανικής και κυπρι­ακής αγοράς. Δραστηριοποιείται στους τομείς των εξειδικευμένων υπηρε­σιών δικτύων αγωγών, συστημάτων υποδομής Ο.Κ.Ω. και περιβαλλοντικών εφαρμογών.

Η δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα επεξεργασίας αποβλήτων και εν γένει στην διαχείριση περιβαλλοντικών έργων, την οδήγησε στην εξασφά­λιση συνεργασιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών.

 

ΚIEFER TEK EΠΕ

Stand Β 1

Η εταιρεία KIEFER TEK ΕΠΕ είναι μία κατασκευαστική εταιρεία Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Δραστηριοποιείται στον χώρο από το 2014 έχοντας στο δυναμικό της έργα συνολικής ισχύος άνω των 100 MW. 

 

PARITY PLATFORM IKE - START UP

Ένα διαδικτυακό marketplace που επιτρέπει σε περισσότερους επενδυτές να επωφεληθούν από έργα πράσινης ενέργειας.

Η Parity αναπτύσσει το λογισμικό (Parity Platform) που υποστηρίζει τε­χνολογικά το marketplace. Παράλληλα, εντοπίζει στην αγορά έργα πράσινης ενέργειας που αναζητούν χρηματοδότηση. Τα έργα αυτά περνούν έλεγχο due diligence από εξωτερικούς παρόχους και ενσωματώνονται στην πλατφόρ­μα.

 

Κmetrics

Stand Β 1

Η Kmetrics είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα στο σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και τον έλεγχο φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Διαθέτει ομάδα έμπειρων μηχανικών και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τον πλήρη και ενδελεχή έλεγχο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους.

 

PHOTOVOLTAIC

Η εταιρεία Photovoltaic έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Eίναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004 και έχει εγκαταστή­σει περισσότερα από 20 MW σε αυτόνομα συστήματα και 250 MW σε διασυν­δεδεμένα συστήματα.

Οι εταιρείες που εκπροσωπούμε στην Ελλάδα είναι η SolarWorld AG (πρώην Siemens Solar GmbHκαι Shell solar), η Steca Elektronik GmbH, η Rolls Barden UK, η Outback, η Vega και η Phaeusn (Μέτοχοι κατά 1/3).

 

MASCUS GREECE

Stand Δ23

Με πάνω 3.350.000 επισκέψεις των αγοραστών κάθε μήνα, η Mascusείναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ιστοσελίδα στον κόσμο για την αγορά και την πώληση βαρέων μηχανημάτων και φορτηγών. Βρείτε τα καλύτερα μηχανήματα και φορτηγά στην Mascus!

 

PROSPER HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία PROSPER HELLAS SA παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, συμ­βουλές και μελέτες σε θέματα διαχείρισης και εξυγίανσης μολυσμένων υδά­των.

Οι στόχοι της εταιρείας είναι: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλες κατασκευαστικές και εργολαβικές εταιρείες (ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, J&P), καθώς και με το Δημόσιο Τομέα.

 

Sanico Κατασκευαστική ΙΚΕ

Stand Δ 3

Η εταιρεία Sanico για την αντιμετώπιση και επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, σχεδιάζει και κατασκευάζει με προωθημένα κριτήρια, με δική της τεχνολογία και σε συνεργασία με ειδικευμένες εταιρείες, συστήματα επεξεργασίας και καθαρισμού αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

 

PTA REHAB - START UP

Η PTA δημιουργεί προσωποπαγής ορθοπεδικούς νάρθηκες (εξωσκελετούς υγείας) με την μέθοδο της ταχείας στρωματικής κατασκευής (3d printing) με πρώτη ύλη τα ανακυκλωμένα υλικά (π.χ. πλαστικά μπουκάλια).

Η ιδέα αυτή απευθύνεται στον πελάτη - ασθενή, στον ιατρό με ειδικότητα σχετική με την αποκατάσταση π.χ. ορθοπεδικό - φυσιάτρο, φυσικοθεραπευ­τή και σε μεγάλες δομές υγείας - οργανισμούς οι οποίες αποτελούν και δε­ξαμενή ανακυκλώσιμων υλικών.

 

SCIROCCO AΕ

Stand A 7

Η SCIROCCO AΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, με εμπειρία στον τομέα της ανακύκλωσης.

 

RAM EUROPE

Η RAM EUROPE ΑΕ, έχει παρουσία από το 1951, στο χώρο κατασκευής ειδι­κών μηχανημάτων. Στην μακρόχρονη πορεία της έχει εκτελέσει με επιτυχία πολλές συμβάσεις και έχει πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τις ερευ­νητικές δραστηριότητές της.

 

RECOIL - START UP

Η RECOIL ξεκινά ως μια ομάδα δραστήριων φοιτητών με οικολογικές ανη­συχίες, έντονη φαντασία και ανυποχώρητη όρεξη για δουλειά.

 

 

RECYCGLOBE IKE

Η RECYCGLOBETM είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει και προμηθεύει software και hardware συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε ιδιωτικές ή δημοτικές επιχειρήσεις που δραστηριο­ποιούνται στην συλλογή και επεξεργασία ανακυκλώσιμών υλικών (υγρά και στερεά).

Η RECYCGLOBETM έχει αναπτύξει την πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει παραγωγούς ανακυκλώσιμων υλικών με εταιρείες ανακύκλωσης (Ιδιώτες-Δήμοι).

 

SPATHARAS GROUP

Stand B10

H εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC έχει καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στις εισαγωγές - εξαγωγές και το εμπόριο όσον αφορά γερανούς, βαριά μηχανήματα και ανταλλακτικά παγκοσμίως. Με βάση τη διεθνή της αναγνώριση, σημαντικές κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ενοικιάσεως μηχανημάτων οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, έχουν αναθέσει στη εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC τον σχεδιασμό του εκσυγχρονισμού και της προμήθειας του εξοπλισμού τους σε μηχανήματα έργων.

 

RHINO WRAPPING HELLAS EE

Η RHINO WRAPPING HELLAS, ιδρύθηκε ως άμεσος συνεργάτης και απο­κλειστικός αντιπρόσωπος της RHINO SHRINK WRAP (UK), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κάλυψης ικριωμάτων, χώρων, εξοπλισμού, και άλλες εφαρμογές περιορισμού, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας από καιρικά φαινόμενα κ.ά.

 

UNITRACK AEE

Stand Γ 1

Unitrack AEE από το 1999 είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων JCB στην Ελλάδα & στην Αλβανία. Υποστηρίζει περισσότερους από 10.000 πελάτες με καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τίρανα, ενώ παράλληλα διαθέτει αντιπροσώπους σε όλες τις μεγάλες περιφέρειες.

 

SAVE YOUR PLANET - START UP από την Nurbs Productions

Τι είναι το “Save your Planet”;

Το “Save your Planet” είναι ένα Cross platform, entertaining, eco-educational project αποτελούμενο από δυο 3Danimation σειρές, μια για παιδιά και ενήλικες και μια για pre-School παιδιά.

 • Βιβλία,
 • Δύο Applications για Tablets, Smartphones,
 • ένα παιχνίδι για παιδιά, όπου μέσω του παιχνιδιού εκπαιδεύονται για το περιβάλλον,

ένα Application όπου με την τεχνική του augmented reality, ζωντανεύει το βιβλίο (με Animation, μουσική και narration),

 • Merchandise (dolls, t-shirts, stickers…).
 

Α.ΕΙ.Μ.Α. ΑΕΒΕ

Stand Γ 4

 

SCIROCCO AE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η SCIROCCO AE δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εξοπλισμούς διαχείρισης αποβλήτων. Δι­αθέτει άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, με εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ανακύκλωσης.

Η SCIROCCO AE εισάγει εξοπλισμό ανακύκλωσης καθώς και συστήματα συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ανακυκλώσιμων, έχοντας την αποκλειστική αντιπροσωπεία της Φινλανδικής MOLOK® ORIGINAL με το κορυφαίο και οι­κονομικότερο ημιυπόγειο σύστημα συλλογής απορριμμάτων.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

Stand Β14

Το 2004 η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ εγκατέστησε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης την πρώτη μονάδα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ογκωδών αποβλήτων.

 

SPATHARAS GROUP

H εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC έχει καθιερωθεί ως μια από τις ση­μαντικότερες εταιρείες στις εισαγωγές - εξαγωγές και το εμπόριο όσον αφο­ρά γερανούς, βαριά μηχανήματα και ανταλλακτικά παγκοσμίως. Με βάση τη διεθνή της αναγνώριση, σημαντικές κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ενοικιάσεως μηχανημάτων οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, έχουν αναθέσει στη εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC τον σχεδιασμό του εκσυγ­χρονισμού και της προμήθειας του εξοπλισμού τους σε μηχανήματα έργων.

 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΠΠΑΣ ΕΕ

Stand Α 5

Η ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ Γ. ΠΑΠΠΑΣ είναι η πρώτη εταιρεία που ασχολήθηκε (Μάιος 1997) και από τότε εξειδικεύεται στον εξοπλισμό για την τοπική κομποστοποίηση (Κομποστοποίηση στην πηγή παραγωγής) και την συλλογή βρόχινου νερού στην Ελλάδα.

 

ΤΕCNO PLASTICA HELLAS AE

Η εταιρεία μας εδρεύει στην Επαρχιακή Οδό Γιαννιτσών - Αξού Νομού Πέλ­λας και κατασκευάζει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, πλαστικούς κάδους απορριμμάτων όλων των χωρητικοτήτων και όλων των τύπων ανακύκλω­σης (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί), για οικιακά απορρίμματα και για απορρίμματα νοσοκομείων. Επίσης, παράγει πλαστικά παλετοκιβώτια για την αποθήκευση συσσωρευτών (μπαταρίες αυτοκινήτων κ.λπ.), για την αποθήκευση λυμμά­των από σφαγεία και αλλαντοβιομηχανίες, καθώς και για τη μεταφορά δερ­μάτων.

 

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ

Stand Β 3

Η εταιρεία ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ (ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ), με κύριο αντικείμενό της την εμπορία και επισκευή ανυψωτικών μηχανημάτων και με συνεχή παρουσία άνω των 40 ετών, είναι από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες στον τομέα της, με κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη.

 

ΓΕΝΕΛΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ

Stand Γ 6

Η ΓΕΝΕΛΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ είναι ο Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Πάροχος Υπηρεσιών Συντήρησης στην Ελλάδα, του Αυστριακού οίκου GE Jenbacher GmbH & Co από το 2011. 

 

TOMRA Sorting GmbH

Η TOMRA Sorting Recycling έχει εδραιωθεί σε σχεδόν 80 αγορές παγκοσμί­ως και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών διαλογής για το διαχωρισμό ευρείας εκτάσεως πολύτιμων υλικών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πλα­στικά, μέταλλα και χαρτί από απόβλητα.

Τα συστήματα διαλογής της εταιρείας ανακτούν τεμάχια καθαρού υλικού, πα­ρέχοντας σημαντικά υψηλές αποδόσεις και αυξημένη αξία από κάθε εισαγό­μενο υλικό. Μπορούμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ειδικές λύσεις ανακύκλωσης για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ

Stand Δ24

ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η εταιρεία ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην ολική διαχείριση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ειδών συσκευασίας, σιδήρων και μετάλλων και τη διαγραφή οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), διαθέτοντας στις εγκαταστάσεις της Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 

 

UNITRACK

Unitrack AEE από το 1999 είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέ­ας των προϊόντων JCB στην Ελλάδα & Αλβανία.

Υποστηρίζει περισσότερους από 10.000 πελάτες με καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τίρανα, ενώ παράλληλα διαθέτει αντιπροσώπους σε όλες τις μεγάλες περιφέρειες.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Stand Δ6

Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων Οι υπηρεσίες του ΚΔΕΠ εντός και εκτός των εργαστηρίων του περιλαμβάνουν δοκιμές, πιστοποιήσεις, έρευνες, ελέγχους, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. 

 

VERMEER ΕΛΛΑΣ ΕΕ

Η εταιρεία Vermeer Ελλάς ΕΕ είναι Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της Αμερικάνικης Κατασκευαστικής Εταιρείας Vermeer Corporation για την Ελλάδα.

 

World Biogas Association International Conference

Η βιομηχανία βιοαερίου εξελίσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, αλλά απαιτεί χάραξη πολιτικής και οικονομική στήριξη για να αναπτυχθεί και να ωριμάσει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή για να αναγνωρίσουμε τις τεχνολογίες βιοαερίου ως σημαντική λύση για την αειφόρο ανάπτυξη.

 

www.myota.gr

Το www.myota.gr είναι ένα portal - ψηφιακό εργαλείο της Τοπικής Αυτο­διοίκησης το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή εργάζονται στους Ο.Τ.Α. και το οποίο παρέχει καθημερινή ενημέρωση σε θέματα που αφορούν νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκυκλίους, χρηματοδοτικά προγράμματα, προσεχή fora καθώς και οποιαδήποτε διεργασία που αφορά την Αυτοδιοί­κηση.

 

ZΗIDΟU

H εταιρεία Ν. Ζυμπάς ΑΕ, με 45ετή δραστηριότητα στο χώρο του αυτοκινή­του, έχει αναλάβει την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα της Zhidou, της μάρκας αποκλειστικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ανήκει στο διεθνή όμιλο Geely (περιλαμβάνει τις Volvo, Lotus, London Taxi, Proton, κ.ά.).

 

ΑΛΦΑΝΕΤ ΑΕ

Alfanet AE αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία διανομής επώνυμου ανα­κατασκευασμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με 20ετή παρουσία στο χώρο της πληροφορικής και ένα ευρύ πελατολόγιο, καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, οι οποίοι επωφελούνται από τις ανταγωνιστικές μας λύσεις.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ δραστηριοποιείται από το 2014 στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και συγκεκριμένα των Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ο ρόλος της εταιρείας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος όλων των εργασιών σχετικά με την ορθή διαχείριση, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ, μέχρι την επαναχρησιμο­ποίηση και την προώθησή τους πίσω στην αγορά. Παράλληλα, λειτουργεί ως ενημερωτικός φορέας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση όλων των άμεσα και έμμεσα συμβαλλόμενων με τον κατασκευαστικό τομέα (μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, χωματουργούς, μονάδες επεξεργασίας, δη­μόσιους και ιδιωτικούς φορείς) σχετικά με το νέο πλαίσιο διαχείρισης και τις απαιτήσεις αυτού σε κάθε στάδιο.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΚΕΜ

Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ αποτελεί ένα από τα πρώτα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτι­κής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.

Εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2012 με 1 συνεργαζόμενη Μονάδα Ανακύκλω­σης και γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά από εξαετή λειτουργία (2013-2018), έχει στο δίκτυο της 45 Μονάδες Ανακύκλωσης σε 10 Περιφέρειες και 26 Περιφερειακές Ενότητες, καλύπτο­ντας το 45% της χώρας.

 

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ

Η ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ πρωτοπορεί στον τομέα της ανακύκλωσης μετάλλων για πάνω από 50 χρόνια.

Σήμερα, η ΑΝΑΜΕΤ, μαζί με έξι θυγατρικές εταιρείες και μία συνδεδεμένη, αποτελούν τον Τομέα Ανακύκλωσης της Viohalco, με παραγωγική δραστηρι­ότητα σε τέσσερις χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αντικείμενο εργασιών που συνεχώς διευρύνεται, ο όμιλος των εταιρειών της ΑΝΑΜΕΤ ασχολείται με τη διαχείριση, επεξεργασία και εμπορία σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και σύνθετων υλικών, τη διαχεί­ριση μεταλλικού βιομηχανικού υπολείμματος, ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ, καθώς και την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου από διάφορα ρεύματα αποβλήτων. Στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνονται η καθαίρεση και περιβαλλο­ντική διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η διαγραφή και διαχείριση κάθε είδους αρχείων, καθώς και προγράμματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών για εταιρικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς.

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ από την ίδρυσή της το 1995, δραστηριοποιείται, έχοντας ως Στρατηγική επιλογή, την υποστήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναπτύσσοντας δραστηριότητες στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, της Διαχεί­ρισης των Μετακινήσεων, της Τοπικής Ανάπτυξης και της διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων.

 

ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ

Dimco δραστηριοποιείται στον χώρο των προϊόντων κτιριακών εγκαταστάσεων εδώ και 30 χρόνια προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, προηγμένης τεχνολογίας τα οποία εφαρμόζονται στις υδραυλικές, αποχετευτικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων.

 

ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ

H ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ, ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό:

Α) την αντιπροσώπευση και εμπορία εξειδικευμένων μηχανημάτων, όπως:

 • Μηχανήματα καθαρισμού δρόμων.
 • Ειδικά μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης επιφανειών.
 • Oχήματα πλύσης κάδων απορριμμάτων.
 • Ολοκληρωμένες μονάδες απορρύπανσης, απομόλυνσης και αποκατάστασης επιφανειών με τη χρήση κορεσμένου ατμού (αφαίρεση επικολλημένων τσιχλών, αφισών κ.λπ. από πάσης φύσεως επιφάνειες).
 • Μηχανήματα αφαίρεσης συνθημάτων, ρύπων και γκράφιτι από ευαίσθητες επιφάνειες.
 • Ειδικά πυροσβεστικά μηχανήματα.
 

ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Stand Γ 15

Οι αδελφοί Δρεμέτσικα δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας φορτηγών αυτοκινήτων από το 1978. Λίγο αργότερα ιδρύθηκε η οικογενειακή επιχείρηση ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΕ με σκοπό τις εισαγωγές, την εμπορία αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και συναφών ειδών.

 

ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Η εταιρεία ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ προ­σφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν το χώρο της ανακύκλωσης – διαχείρισης αποβλήτων.

Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση σε συστήματα ανακύκλωσης και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και προσφέρει μια πλήρη γκάμα εξοπλισμού σε συνερ­γασία με Ευρωπαϊκούς Οίκους, έχοντας τη δυνατότητα να δώσει λύσεις από το στάδιο του σχεδιασμού ως την τελική υλοποίηση.

 

ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Η Βιομάζα Αιγαίου ασχολείται με την διαχείριση Βιομάζας από πράσινα απόβλητα και οργάνωση γραμμών παραγωγής ενέργειας. Eίμαστε η μονα­δική εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με διαχείριση κλαδεμάτων για παραγωγή πέλλετ, μπρικέτας ή σε χρήση για παραγωγή ενέργειας.

Με την πολυετή εμπειρία μας θεωρούμαστε ειδικοί σε θέματα διαχείρισης βιομάζας και οργάνωσης παραγωγής.

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Stand Β 14

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000, είναι ένας από τους κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 ερευνητικών κέντρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη στην περιφέρεια, τη χώρα και την Ευρώπη. 

 

ΒΟΩΤΗΣ ΑΕ

Η Wootis SA λειτουργεί από το 2014 ως πάροχος υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακροχρόνια συνερ­γασία της με γερμανικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, παρέχει πλέον υπηρεσίες Full Asset Management σε φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκατα­στάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την 24ώρη τηλεπαρακολούθη­ση της εγκατάστασης, τη συντήρηση και επισκευή του πάρκου καθώς και την τεχνική και οικονομική διαχείριση της εγκατάστασης.

 

ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει πληθυσμό ~ 150.000 κατοίκους και καλύπτει έκταση ~ 2.400 km2.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Stand Α 10

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέχει εξέχουσα θέση στον ελληνικό και διεθνή χώρο χάρη στο έργο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της καθώς και στην υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση των φοιτητών και αποφοίτων της.

 

ΔΕΗ ΑΕ / ΚΔΕΠ

Το Κέντρο Δοκιμών έρέυνών Και Προτυπών (ΚΔΕΠ), δραστηριοποιεί- ται στην παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες του Ομίλου της ΔέΗ αέ, αλλά και προς τρίτους, εκτός ΔέΗ πελάτες.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήριά του, πιστοποιήσεις, έρευνες, ελέγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου 
ΔέΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξο- πλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξο- πλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Η Σάμος είναι το κοντινότερο στα τουρκικά παράλια ελληνικό νησί.

Η απόσταση 1.300 μέτρων που χωρίζει Ευρώπη και Ασία είναι γνωστή από την αρχαιότητα ως «Επταστάδιος πορθμός».

Διοικητικό κέντρο του νησιωτικού δήμου είναι η πόλη της Σάμου (Βαθύ). Το Καρλόβασι, είναι το δεύτερο σε μέγεθος αστικό κέντρο, όπου έχει την έδρα της η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Πυθαγόρειο αποτελεί ιστορικό δήμο του νησιού, καθώς εκεί είχε αναπτυχθεί η αρχαία πόλη της Σάμου. ΟΜαραθόκαμπος είναι η τέταρτη σε μέγεθος κωμόπολη, στους πρόποδες του επιβλητικού όρους Κέρκη. Συνολικά 33 μικρά και μεγά­λα χωριά, με έντονο τοπικό χρώμα, αλλά και πολλοί μικροί οικισμοί, απλώ­νονται από τα παράλια του νησιού έως την ενδοχώρα, στην οποία δεσπόζουν οι δύο ορεινοί όγκοι, ο Καρβούνης (υψ. 1.153 μ.) και ο Κέρκης (υψ. 1.443 μ.)

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης)

Αθήνακαθαρή στην πράξη

Στα πλαίσια εφαρμογής του στρατηγικού μας στόχου για τη μείωση των σύμ­μεικτων απορριμμάτων μέχρι το 2020 και την εξάλειψή τους μέχρι το 2030, η υπηρεσία μας προωθεί την ανακύκλωση συσκευασιών μέσω των μπλε κάδων, τη διαλογή στην πηγή των σύμμεικτων απορριμμάτων και από την 01/07/2018 εφαρμόζει πιλοτικά την αποκομιδή βιοαποβλήτων στις λαϊκές αγορές. Με την παραλαβή των 4.500 νέων καφέ κάδων κομποστοποίησης, η δράση θα επεκταθεί και στους χώρους εστίασης, σε ξενοδοχειακές μονάδες, στα μεγάλα οπωροπωλεία, συμπεριλαμβανομένης της Βαρβακείου Αγοράς και σε μεγάλες αλυσίδες των υπεραγορών (supermarkets).

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

STAND Α10Α

Το ΕργαστήριοΥψηλών Τάσεων Ε.Μ. Πολυτεχνείου έχει στόχο: Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και σε άλλα τμήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των Υψηλών Τάσεων.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Ασπρόπυργος βρίσκεται γύρω στα 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας και 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Ελευσίνας. Εκτός από τον κεντρικό αστικό πυρήνα (συνοικία Ασπροπύργου), υπάρχουν και οι συνοικίες Γκορυτσά, Φούσα, Ρουπάκι και Νεόκτιστα. Στην παράκτια ζώνη, νότια της συνοικίας Ασπροπύργου βρίσκεται η συνοικία Λαιμός – Λουζιτάνια και η παραλία. Η τελευταία απλώνεται προς τα δυτικά μέχρι τη χαλυβουργική που εντάσσεται στον όμορο Δήμο Ελευσίνας.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ)

STAND Δ13

Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΡΓEIΑ) είναι το ελληνικό παράρτημα του διεθνούς δικτύου ενεργειακής αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Columbia - Earth Engineering Center (Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής).

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Τα Βριλήσσια βρίσκονται στη βορειοανατολική Αττική, στις υπώρειες του Όρους Πεντελικού, από το οποίο πήραν και το όνομά τους (στην αρχαιότη­τα το Πεντελικό ‘Ορος ονομαζόταν Βριλησσός) και έχουν έκταση 3.600 km2. Αρχικά ήταν συνοικισμός του Δήμου Χαλανδρίου και μαζί αποτελούσαν τμή­μα της ευρύτερης περιοχής «Πάτημα». Το 1949 αποσπάστηκαν από το Δήμο Χαλανδρίου και έγιναν ξεχωριστή Κοινότητα, ενώ από το 1990 αποτελούν Δήμο.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος Γαλατσίου καταλαμβάνει έκταση 4 τ. χλμ. και βρίσκεται περίπου 4 χλμ. βόρεια από το κέντρο της Αθήνας. Έχει μέσο υψόμετρο 200 μ. και πλη­θυσμό 59.345 κατοίκους. Δήμαρχος Γαλατσίου από το 2014 είναι ο Γιώργος Μαρκόπουλος.

Τα πιο γνωστά αξιοθέατα και σημεία του Γαλατσίου είναι:

Η Ομορφοκκλησιά, βυζαντινός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος χτίστηκε τον 12ο αιώνα και διαθέτει σπάνιες τοιχογραφίες, ενώ γύρω από τον ναό έχουν βρεθεί αρχαία λείψανα του 5ου- 4ου αιώνα π.Χ., όπου πιστεύεται ότι υπήρχε αρχαίο νεκροταφείο. Η Ομορφοκκλησιά ανοίγει μια φορά το χρόνο, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, οπότε πραγματοποιείται λιτα­νεία της εικόνας του αγίου και Λειτουργία. 

 

ΔΗΜΟΣ KAΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησίου είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Καρπενήσι. Είναι ορεινός δήμος και η έκταση του είναι 950 τ. χλ. και ο μόνιμος πληθυσμός του 13.105 κάτοικοι.

Στο κέντρο της Ελλάδας, περιτριγυρισμένος από δάση και ψηλά βουνά, ο Δήμος Καρπενησίου προσφέρει μία μοναδική εμπειρία περιήγησης, δράσης και περιπέτειας, ξεκούρασης και χαλάρωσης, 365 ημέρες το χρόνο.

Ιστορικά μνημεία, λαογραφικά μουσεία, μοναστήρια και εκκλησίες ανέγγι­χτες από το χρόνο βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ)

STAND Δ26

ΕΛΕΤΑΕΝ ιδρύθηκε το 1990 με την ονομασία Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας και μετονομάστηκε το 2005 σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (www.eletaen.gr). Από ιδρύσεως είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, η οποία το 2016 μετονομάστηκε σε WindEurope (https://windeurope.org/).

 

ΔΗΜΟΣ KAΤΕΡΙΝΗΣ

Ο Δήμος Κατερίνης κείται στην Πιερική πεδιάδα, ανάμεσα στον Όλυμπο και στον Θερμαϊκό κόλπο, σε υψόμετρο 14 μέτρων. Ο Δήμος έχει πληθυσμό που πλησιάζει τις 100.000 χιλιάδες. Βρίσκεται κοντά στην πόλη της Θεσσα­λονίκης, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ελλάδας, κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί επικερδές κατά τα προηγούμενα χρόνια για την ανάπτυξή της. Είναι προ­σβάσιμη μέσω του εθνικού οδικού άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, καθώς και της Εγνατίας Οδού από βορρά. Εξυπηρετείται από εθνικό και επαρχιακό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και από υπεραστικό ΚΤΕΛ.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Η Μήλος είναι το πέμπτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Κυκλάδων και απέχει 86 ναυτικά μίλια από την Αθήνα και περίπου 50 ναυτικά μίλια από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Έχει επιφάνεια 158 τετραγωνικά χλμ., ακτογραμ­μή 126 χλμ., 5.000 μόνιμους κατοίκους που το καλοκαίρι ξεπερνούν τους 30.000, 7 πανέμορφα χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολλούς παρα­δοσιακούς, παραθαλάσσιους οικισμούς.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ο τόπος, η ιστορία, η παράδοση, η φύση, οι άνθρωποι σας καλωσορίζουν στο Δήμο Μονεμβασίας.

Με τη συνείδηση του πλούτου της κληρονομιάς μας:

Πολιτιστική κληρονομιά: Το πνευματικό και το ιδεολογικό υπόβαθρο της Μο­νεμβασίας.

«Περιώνυμον άστυ» το ονομάτισαν «νεφοσκεπές οχυρό της Ρωμιοσύνης», η ευγένεια της βυζαντινής μεγαλοπρέπειας: η Καστροπολιτεία της Μονεμ­βασίας, το « πέτρινο καράβι» του Γιάννη Ρίτσου, το σταυροδρόμι των πολιτι­σμών ανά τους αιώνες.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι αστικός δήμος, με πληθυσμό 120.000 κα­τοίκων. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής Νοτίου Τομέα.

Οι κύριες εμπορικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός των διοικητι­κών του ορίων χαρακτηρίζονται «ήπιες» και ανήκουν στην πλειοψηφία τους στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες – εστίαση – εμπόριο).

Ο Δήμος διαθέτει δημοτική συγκοινωνία με νέας αντιρρυπαντικής τεχνο­λογίας οχήματα, ενώ μέσω του τράμ υπάρχει εύκολη πρόσβαση τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο παραλιακό μέτωπο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΕΔΣΑ)

STAND Δ29

ΕΕΔΣΑείναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που, ως σκοπό έχει: • την προαγωγή της χρήσης σύγχρονων μεθόδων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτών.• την προώθηση των σχετικών ερευνών και εφαρμογών, με στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη • την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού για θέματα ΔΣΑ.• την προστασία του περιβάλλοντος. • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣIΘΙΟΥ

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου αποτελεί τον κατεξοχήν ορεινό δήμο της Κρήτης με υψόμετρο που κυμαίνεται από 800 μ. έως 2.148 μ. και αποτελεί­ται από 11 τοπικές κοινότητες με 16 χωριά να βρίσκονται περιμετρικά του οροπεδίου σε ένα δακτύλιο 24 χλμ. Διοικητική πρωτεύουσα του δήμου είναι το Τζερμιάδων και απέχει 25 χλμ. από τα Μάλια, 50 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου και 40 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ο Δήμος Περιστερίου βρίσκεται στην δυτική πλευρά του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η έκταση του είναι 10,05 km2 και ο συνολικός πληθυσμός του ανέρ­χεται σε 139.981 μόνιμους κατοίκους. 0 πληθυσμός που διαμένει μόνιμα στην πόλη, είναι πολύ μεγαλύτερος (περίπου 400.000 κάτοικοι).

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)

STAND Δ30

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την Εναλλακτική Διαχείριση (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, ανακύκλωση και ανάκτηση) αποβλήτων στην Ελλάδα, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να εκτρέπονται από το ρεύμα των αποβλήτων που οδη­γείται σε χώρους τελικής διάθεσης.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ο ενιαίος Δήμος Ρόδου προέκυψε το 2011 μέσω του προγράμματος «Καλ­λικράτης» από τη συνένωση των 10 Καποδιστριακών Δήμων του νησιού. Έχει έκταση 1.407,94 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μόνιμο πληθυσμό 115.490 και de facto πληθυσμό 150.000.

Η Ρόδος είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ πρόκειται για το μεγαλύτερο και πολυ­πληθέστερο νησί της Περιφέρειας.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμος Φυλής βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και απαρτίζεται από τις Δημοτικές Ενότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής.

Έχει πληθυσμό 46.000 κατοίκους (βάσει της Απογραφής του 2011) και συνο­λική έκταση 109 km². Πρόκειται για έναν περιαστικό δήμο που περιλαμβά­νει τμήματα του ορεινού όγκου της Πάρνηθας (έχει ανακηρυχθεί σε Εθνικό Δρυμό από το 1961).

 

ΖΩΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ

STAND Δ22

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991. Από το 2010 στεγάζεται σε νέες ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις 18.000m2 στην περιοχή της Θήβας. Η εταιρεία μας με την πολύχρονη εμπειρία στο χώρο μπορεί να προτείνει λύσεις και να προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό, καλύπτοντας τις περισσότερες ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου, αντιπροσωπεύοντας στην ελληνική αγορά τους κάτωθι κατασκευαστικούς οίκους

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο Δήμος Χαλανδρίου αποτελεί έναν από τους ομορφότερους και μεγαλύ­τερους δήμους της Αττικής με πληθυσμό που ξεπερνά τους 100.0000 κατοί­κους και έκταση περίπου 11.000 τ.μ. Ανήκει στην περιφερειακή ενότητα του βόρειου τομέα Αττικής. Αποτελεί σημαντικό προάστιο των Αθηνών και δια­κρίνεται για το άρτιο ρυμοτομικό του σχέδιο, το εκτενές δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και για τη μακρά παράδοση των κατοίκων του στο εμπόριο. Στην πόλη δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις, κυρίως στο τομέα της εστίασης και των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα βρίσκεται η έδρα πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως η IBM, η KPMG, η GlaxoSmithKline, η Vodafone κ.ά. Αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής δραστηριότητας είναι η μετακίνηση στην πόλη 15.000 ανθρώπων κάθε ημέρα.

 

Δ.Ε.Υ.Α. ΡΟΔΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑ Ρόδου) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συ­ντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του 1069/80, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετι­κών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑAΕ

Το 2003 συστήθηκε η «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανα­τολικής Μακεδονίας Θράκης» με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΕ».

Σκοπός της εταιρείας είναι η ενιαία και σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο δια­χείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Δήμων της ενιαίας διαχειριστι­κής ενότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.). Σήμερα η εταιρεία έχει τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας και λειτουργεί ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) των Ο.Τ.Α. της Π.Α.Μ.Θ.

 

ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ)

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 και είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν οι 12 Δήμοι της περιφέρειας με το με­τοχικό κεφάλαιο να κατανέμεται σε αυτούς αναλογικά με την παραγωγή των απορριμμάτων τους.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την λει­τουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας το οποίο αποτελείται από δέκα (10) Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) και μία Κεντρική Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ).

 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες λειτουργεί ως αστική εταιρεία μη κερδο­σκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Δήμο Δωρίδος. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει 45 Δήμους μέλη, από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία, με φυσικές και τεχνητές λίμνες.

 

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

STAND Δ16

Η Φωνή του παιδιού είναι ένας σύλλογος συμπαράστασης σε παιδιά με καρκίνο. Αγκαλιάζει κάθε ένα που νοσεί και φροντίζει να εξασφαλίσει τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Στηρίζει την κάθε ελπίδα και είναι πλάι στους φόβους και στις αγωνίες των μικρών αυτών μαχητών της ζωής !

 

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Φο.Δι.Σ.Α.

Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δημιουρ­γήθηκε το 2007 με έδρα την πόλη της Θήβας και γεωγραφική περιφέρεια ολόκληρη την Ελλάδα. Η Δικτύωση των Φο.Δ.Σ.Α. είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους, αφού μέσα από έναν οριζόντιο σχεδιασμό που αφορά την ενημέρωση, εκπαίδευση, μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας και τη κοινή δράση θα αντιμετωπίσουν περισσότερο αποτελεσματικά τα ανα­μενόμενα προβλήματα, καθώς και τη διαχείριση των σύνθετων έργων.

 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων

Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων Ε.Μ. Πολυτεχνείου έχει στόχο:

 • Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και σε άλλα τμήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των Υψηλών Τάσεων.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

STAND Δ32

Η βιοτεχνία FreedomHellasλειτουργεί από το 1965 και εδώ και δεκαετίες ανακυκλώνει ότι είναι σχετικό με ύφασμα και όχι μόνο. Συγκεντρώνουμε μεταχειρισμένα, παλιά ρούχα και υφάσματα -ακόμα και κατεστραμμένα- και μετά από συγκεκριμένη επεξεργασία, τα μετατρέπουμε σε στουπί ή σε πανιά καθαρισμού.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αναμονή Στοιχείων

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας Ενεργειακής Αξι­οποίησης, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, είναι το ελληνικό παράρτημα του Διεθνούς Δικτύου Ενεργειακής Αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Columbia. Ιδρύθηκε το 2008 από το Πανεπιστήμιο Columbia και τον πρόεδρο του δικτύου Καθηγητή Nick Themelis σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και άλλα πανε­πιστήμια και οργανισμούς, όπως η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Μονάδων Ενεργειακής Διαχείρισης Αποβλήτων (CEWEP).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δη­μοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρή­σεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί πάνω από 2.100 συμβε­βλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

 

KENTΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)

STAND Δ31

Η αρχική Ένωση ιδρύθηκε με το ψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1927, του Α’ Συνεδρίου δημάρχων της Ελλάδος. Με τα άρθρα του καταστατικού ρυθμιζόταν ο σκοπός της Ένωσης, η διοίκηση και η οργάνωσή της ενώ τέθηκαν οι βασικοί κανόνες για τους πόρους και για την διαχείρισή της.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΜΥΕ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) ιδρύθηκε το 2010 και είναι ο μόνος συλλογικός πανελλαδικός εκπρόσω­πος του κλάδου των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) στην Ελλάδα (<15 ΜW). Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών (EREF).

Μέλη του ΕΣΜΥΕ είναι νομικά, φυσικά πρόσωπα και φορείς που δραστη­ριοποιούνται σε όλο το φάσμα της διαδικασίας ανάπτυξης της μικροϋδροη­λεκτρικής ενέργειας, όπως επενδυτικοί φορείς, μελετητές, κατασκευαστές εξοπλισμού, επιστημονικοί φορείς αλλά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτού­τα. Σήμερα, ο ΕΣΜΥΕ αριθμεί 137 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν περίπου 150 MW έργων σε λειτουργία, ήτοι το 65% της εγκατεστημένης ισχύος του κλάδου πανελλαδικά.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ) είναι σωμα­τείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστήθηκε αποκλειστικά από παρα­γωγούς βιοαερίου. Στα 25 μέλη του συγκαταλέγονται 21 από τις 26 συνολικά εν λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες Βιοαερίου του γεωργοκτηνο­τροφικού τομέα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 20 MW (από τα 24 συνολικά του τομέα).

 

ΛΑΜΠΟΡ ΑΕ

STAND Δ21

Η LABOR ΑΕ είναι αμιγώς Ελληνικός, ιδιωτικός και ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης. Ιδρύθηκε το 1996 και είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ και κοινοποιημένος στην Ευρώπη (Notified Body) με αριθμό κοινοποίησης N.B. 2537.

 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποτελεί την πύλη για την είσοδο στη γερμανική αλλά και διεθνή αγορά και προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας πάνω από 90 χρόνια.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ

Η ΕΝΔΙΑΛΕ ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2004, ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων.

Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και από το 2004 μέχρι σήμερα, εφαρμόζο­ντας το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης της, έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών και δράσεων, με αποτέλεσμα να λειτουργεί και να συνεργάζεται με 8 Κέντρα Συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα, εταιρείες λιπαντικών που καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το 97% της ελληνικής αγοράς, 42 συλλέκτες που καλύπτουν το σύ­νολο Συλλογής ΑΛΕ της χώρας, 8 εταιρείες αναγέννησης λιπαντικών στις οποίες προωθείται το σύνολο (100%) των συλλεγόμενων ποσοτήτων ΑΛΕ, πλέον των 37.000 Σημείων Συλλογής καταγεγραμμένα, ολοκληρωμένο δί­κτυο συλλογής ΑΛΕ από την Νησιωτική Ελλάδα.

 

MΙΧΟΣ ΑΕ

STAND Β12

Από την ίδρυσή της το 1991, η ΜΙΧΟΣ ΑΕ έχει αναδειχθεί ως μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες που εισάγουν, προμηθεύουν, εγκαθιστούν και συντηρούν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για έργα που αφορούν τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, την ενέργεια και τη βιομηχανία.

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, εργαζόμαστε με όραμα, σχέδιο και μεθοδικότητα, με επιστημονική επάρκεια και τεχνο­κρατική γνώση, προκειμένου να θέσουμε το νησί μας στον αστερισμό της κυκλικής οικονομίας. Προγραμματίζουμε τη διαχείριση των αποβλήτων του τόπου μας με γνώμονα τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, την εθνική νομοθεσία, τον περιφερειακό σχεδιασμό και σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος της Κρήτης. Η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αξιοποίηση των απορριμμάτων, η προώθηση της κυκλι­κής οικονομίας είναι στόχοι ζωτικής σημασίας για την ίδια την ύπαρξή μας.

 

ΠΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

STAND Α 8

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦoΔΣΑ Λάρισας) είναι ο θεσμοθετημένος από την ελληνική πολιτεία Α/βαθμιος Φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει ως μέλη του τους 7 Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και διοικείται από τον Πρόε­δρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑTΩΝ

STAND Δ 10

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ιδρύθηκε το 2008 ως κλαδικός βιομηχανικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση της χρήσης ορθών μεθόδων ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων, με άξονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου με έδρα το ιστορικό κτίριο της οδού Κορω­ναίου 9, ιδρύθηκε το 1918 και αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, έχοντας ως μέλη 24.000 ενεργές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών, της Μεταποίησης, των Εξαγωγών και του Τουρισμού.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.)

STAND Δ28

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. ιδρύθηκε το 2001 και απαρτίζεται από 100 Εταιρείες-Μέλη που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, όπως διαχειριστικές κατασκευαστικές, τεχνολογικές εταιρείες, βιομηχανίες, εταιρείες που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και από εξειδικευμένους μελετητές και προμηθευτές προϊόντων.

 

ΕΠΤΑ ΑΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ)

Η ΕΠΤΑ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου - μελετητή για δημόσιους και ιδι­ωτικούς φορείς, στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης από το 1995.

 

ΗΛΕΚΤΡΑ Energy - START UP

Η ΗΛΕΚΤΡΑ Energy είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία εργάζεται για ένα βιώσιμο και συμμετοχικό ενεργειακό σύστημα στην Ελλάδα και τη νότια Ευρώπη. Ένα ενεργειακό σύστημα όπου οι πολίτες έχουν κεντρικό ρόλο!

 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες με τεχνογνωσία στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, του μεγαλύτερου ομίλου υποδομών στην Ελλάδα με δραστηριότητες σε περισσότερες από 25 χώρες. Με καθετοποιημένη λειτουργία, η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ο.ΑΣ. «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων «Πάνος Μυλω­νάς», με το διακριτικό τίτλο Ι.Ο.ΑΣ. «ΠάνοςΜυλωνάς» συστάθηκε το Μάιο του 2005 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάληψη, υποστήριξη και προώθηση δρα­στηριοτήτων σε θέματα που προάγουν την οδική ασφάλεια, όπως η μελέτη, η έρευνα, η ενημέρωση και η εκπαίδευση, με στόχο την πρόληψη των τρο­χαίων ατυχημάτων.

 

KENTΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)

Η αρχική Ένωση ιδρύθηκε με το ψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1927, του Α’ Συνεδρίου δημάρχων της Ελλάδος. Με τα άρθρα του καταστατικού ρυθμιζό­ταν ο σκοπός της Ένωσης, η διοίκηση και η οργάνωσή της, ενώ τέθηκαν οι βασικοί κανόνες για τους πόρους και για τη διαχείρισή της.

 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σ. SPAP AE

STAND Γ 2

HΛΕΚΤΡΙΚA ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣΠριν από περισσότερα από 80 χρόνια κατασκευάστηκε το πρώτο εργαλείο της Milwaukee. Από τότε, η εταιρεία μας Milwaukee αφιερώθηκε σε ένα όραμα: Στην παραγωγή των καλύτερων ηλεκτρικών εργαλείων επαγγελματικής χρήσης που φτιάχτηκαν και διατέθηκαν ποτέ για επαγγελματίες.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΠΕ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι το εθνικό συντονιστικό κέντρο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ­γειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE).

 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AE

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, κατά την διάρκεια της 18χρονης ζωής της, σχεδίασε, κατα­σκεύασε και λειτούργησε πάνω από 100 έργα προστασίας περιβάλλοντος. Πάνω από 40 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, πάνω από 30 ΧΥΤΑ, 10 δι­υλιστήρια νερού, πολλές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, αποκαταστάσεις ρυπασμένων εδαφών αλλά και δεκάδες χιλιόμετρα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

Πράσινο Σπίτι & Κτίριο

STAND Δ 15

Το Πράσινο Σπίτι & Κτίριο είναι το μοναδικό περιοδικό που καλύπτει την αγορά της «πράσινης ενέργειας». Από το 2011, κυκλοφορεί κάθε μήνα στα περίπτερα και αποστέλλεται σε χιλιάδες επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς.

 

NANOΔΟΜΗ Α. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Η NanoDomi δραστηριοποιείται στην προμήθεια, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε. όπως:

 

ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Η εταιρεία ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά πάνω από 50 χρόνια.

Είναι εξειδικευμένη στα παρελκόμενα χωματουργικών μηχανημάτων όπως:

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - GREEK LIFE TASK FORCE

STAND Δ 14

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών για την ανάδειξη του περιβάλλοντος και η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ»

Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περι­φέρειας Στερεάς Ελλάδας «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» συστά­θηκε σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012. Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, στον οποίο συμμετέχουν 23 Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας και την λειτουργία των 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαί­ας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας). 

 

ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.

STAND A 3

Η εταιρεία Α. ΣΑΠΟΥΝΑΣ βρίσκεται σε αδιάλειπτη λειτουργία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων για περίπου 50 χρόνια. Υψηλή ποιότητα κατασκευών, λειτουργική ευελιξία και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη είναι τα στοιχεία που την έχουν καθιερώσει στο τεχνικό χώρο.

 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΤΕΒΕ

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΤΕΒΕ δραστηριοποιείται στη σχεδίαση, ανάπτυξη και κατα­σκευή του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υδροηλεκτρι­κών σταθμών και υδραυλικών έργων.

 

ΠράσινοΣπίτι & Κτίριο

Το περιοδικό ΠΡΑΣΙΝΟ Σπίτι & Κτίριο από το 2011 και κάθε μήνα, καλύπτει όλη την αγορά της εξοικονόμησης και της ενέργειας. Γλιτώστε λεφτά, Smart Building, Ανανεώσιμες πηγές, Net metering, Συστήματα θέρμανσης-ψύξης & Κτιριακή Αναβάθμιση οι βασικές στήλες του.

Το 4green.gr (το site του περιοδικού) αποτελεί το απόλυτο Portal ενημέρω­σης με πάνω από 150.000 επισκέψεις / μήνα). Ενώ δυναμική είναι και η πα­ρουσία του στα Social media (με 25.000 ακόλουθους)!

 

ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ (ΧΟΡΗΓΟΣ)

Η εταιρεία ΣΑΛΦΩ & ΣυνεργάτεςΑΕ ιδρύθηκε το 1994 στην Αθήνα. Εί­ναι μια διεθνής εταιρεία συμβούλων μηχανικών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, ανάπτυξης και μελετών τεχνικών έρ­γων, που καλύπτουν όλα τα είδη ανάπτυξης, υποδομών και κτιρίων μεγάλης κλίμακας. Για πάνω από δύο δεκαετίες, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβού­λων Μηχανικών στην Ελλάδα, με προσωπικό άνω των 400 ατόμων και με διεθνή γραφεία και μεγάλα έργα παγκοσμίως.

 

ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

Η ΣΑΝΚΕ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υπεύθυνη για την ανακύκλω­ση των αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στην Περιφέρεια Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας και Μαγνησίας.

Το σύστημα αδειοδοτείται και ελέγχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανα­κύκλωσης.

 

ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ

STAND A 9

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συστάθηκε από 93 μετόχους που ασχολούνται με χωματουργικές εργασίες, με έδρα και γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Αττικής.

 

ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συστάθηκε από 93 μετόχους που ασχολούνται με χωματουργικές εργασίες, με έδρα και γεωγραφική εμ­βέλεια την Περιφέρεια Αττικής.

Εγκρίθηκε με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. Οικ. 427/26-04-2012 απόφαση του Δ.Σ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

 

ΣΠΑΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ

STAND B 14

Πρωτοπόρος και καινοτόμος από την ίδρυσή της έως και σήμερα, η SPANOS Group δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς των τεχνικών και κατασκευαστικών έργων προσφέροντας υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, «κτίζοντας» σχέσεις εμπιστοσύνης όπως υποδηλώνει και το εταιρικό της σλόγκαν ”Κτίζοντας στην Εμπιστοσύνη”.

 

ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

To Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών με το διακριτι­κό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ AΕ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και νικελίου - καδμίου οχημάτων και βιομηχανίας.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (σ.π.α.π.)

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντε­λικού (Σ.Π.Α.Π.) είναι ΝΠΔΔ, ιδρύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1992 και σήμερα τον απαρτίζουν οι εξής 12 Δήμοι: Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Δι­ονύσου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μαραθώνα, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, Σπάτων - Αρτέμιδος, Χαλανδρίου. Σκοπός του είναι η προστασία και ανάπλαση του βουνού μέσω της πρόληψης, καταστολής, ανά­πλασης των ζημιών από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κα­θώς και η αναγέννηση των κατεστραμμένων τμημάτων του βουνού. 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

STAND Δ 20

Ο ΣYΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ του Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό τα μέλη του να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στις συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας και στις νέες τάσεις της καθώς ο τομέας του αυτοματισμού είναι από μόνος του νέα τάση στην τεχνολογία

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό, βάσει του καταστατικού του, την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτό­χρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα διατηρούν επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Στον σύνδεσμο πε­ριλαμβάνονται εταιρείες με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW.

 

ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press

Η ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press εκδίδει 7 μηνιαία περιοδικά, με ισάριθμα ενη­μερωτικά site στο διαδίκτυο και άλλες ειδικές εκδόσεις.

Διαθέτει δικό της ατελιέ, που πέρα από την έκδοση των περιοδικών και τη δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων σε αυτά, αναλαμβάνει την κάλυ­ψη κάθε είδους έντυπης ή ψηφιακής διαφημιστικής ανάγκης των πελατών της αλλά και τη δημιουργία εταιρικών προφίλ.

 

ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ »ROTOSAL»

STAND Γ 14

Η εταιρεία ROTOSAL SA, είναι πρωτοπόρα βιομηχανία πλαστικών με την μέθοδο Rotational Moulding και ιδρύθηκε το 1972. Από τότε εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης της τεχνολογίας των πλαστικών.

 

ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΒΕΕ (ATC) δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταλλι­κών εξαρτημάτων και κατασκευών από το 1980 μέχρι σήμερα.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων μας είναι η μελέτη και η κατασκευή:

 • Εξαρτημάτων για δίκτυα Ηλ. Ενέργειας & Τηλεπικοινωνιών.
 • Εξαρτημάτων Ηλεκτροκίνησης.
 • Εξοπλισμού υπαιθρίων χώρων πόλεων.
 • Εξοπλισμού και συστημάτων ανακύκλωσης.
 • Συστημάτων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Σφυρήλατων και χυτών μεταλλικών εξαρτημάτων καθώς και εξατομικευμένων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
 

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ K. ΑΦΟΙ ΟΕ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ ΟΕ είναι πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην εμπορία και επισκευή μηχανημά­των ανακύκλωσης μετάλλων (scrap). Με γνώμονα την αμεσότητα και την ευθύτητα, την ποιότητα και την υπεύθυνη πώληση επωνύμων μηχανημάτων έχει κερδίσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των πελατών αλλά και των προμηθευτών της.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

STAND Γ 14

Το ΣύστημαΑνακύκλωσηςΚεντρικήςΕλλάδαςείναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει αδειοδοτηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον συντονισμό της εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών αποβλήτων προερχόμενων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ - Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Νο17) στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Βοιωτίας.

 

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ

Ιδρύθηκε το 1970 και εδρεύει στο Βόλο στην κεντρική Ελλάδα.

 

 

ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ

Στην Υδάτωρ φροντίζουμε το νερό

Από το 1969, προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με το νερό και τα λύματα. Συνεργαζόμαστε με εργοστάσια τα οποία παράγουν προϊόντα αυστη­ρών προδιαγραφών και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Κατασκευά­ζουμε πυροσβεστικά και πιεστικά συγκροτήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Επιλέγουμε και προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις οι οποίες είναι ενεργειακά αποδοτικές και έχουν το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύ­πωμα. Επισκευάζουμε και συντηρούμε όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε με εκπαιδευμένους μηχανικούς και τεχνίτες, σύμφωνα με τις διαδικασίες των κατασκευαστών τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στους χώρους όπου τα προϊόντα μας είναι τοποθετημένα.

 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΙΟΙ Ι. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ

Η Υδροηλεκτρική είναι κατασκευαστική εταιρεία με έτος ίδρυσης το 1968.

Αποστολή της εταιρείας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της επεξεργασίας του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς των λυμάτων. Ειδικότερα σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά τυποποιημένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων καθώς και μονάδες φίλτρανσης του νερού για την ύδρευση, την άρδευση και την βιομηχανία.

 

ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T Press

STAND Δ 19Α

ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T Press εκδίδει 7 μηνιαία περιοδικά, με ισάριθμα ενημερωτικά site στο διαδίκτυο και άλλες ειδικές εκδόσεις. Διαθέτει δικό της ατελιέ, που πέρα από την έκδοση των περιοδικών και τη δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων σε αυτά, αναλαμβάνει την κάλυψη κάθε είδους έντυπης ή ψηφιακής διαφημιστικής ανάγκης των πελατών της αλλά και τη δημιουργία εταιρικών προφίλ.

 

Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Φο.Δ.Σ.Α., ο πρώτος και ο μοναδικός πανελλαδικά Περιφερειακός Φο­ρέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αποτελεί οδηγό για το σύνολο των αντίστοιχων Φορέων σε όλη τη χώρα, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στε­ρεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Κύρια αρμοδιότητά του είναι η λειτουργία και διαχείριση 11 Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, 8 Σταθμών Μεταφόρτωσης, που εξυπηρετούν πληθυσμό 2.000.000 πολιτών, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

 

ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ι. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Η Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ είναι Τεχνική/Μελετητική Εταιρεία ει­δικευμένη σε θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος, ειδικότερα δε στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 10/2/1997, με έδρα τον Πειραιά και σήμερα η έδρα της βρίσκεται σε ιδιόκτητο ακίνητο στην Αθήνα.

Η Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ παρέχει ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών σε Υπηρεσίες Συμβούλου, Σχεδιασμό και Διαχείριση Έργων και είναι εξει­δικευμένη σε Έργα Προστασίας του Περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ). Το πε­λατολόγιό μας περιλαμβάνει Υπουργεία, Δήμους, ΦοΔΣΑ, Περιφέρειες και Ιδιωτικές Εταιρείες.

 

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ Κ. ΑΦΟΙ ΟΕ

STAND Β 2

Η εταιρεία ΑΦΟΙΚ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ ΟΕ είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην εμπορία και επισκευή μηχανημάτων ανακύκλωσης μετάλλων (scrap). Με γνώμονα την αμεσότητα και την ευθύτητα, την ποιότητα κι όχι την ανεύθυνη πώληση ανώνυμων μηχανημάτων, έχει κερδίσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των πελατών αλλά και των προμηθευτών της.

 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Α.Η.Η.Ε.» εγκεκρι­μένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης «Ε.Ο.ΑΝ.», επίσημο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σκοπός του συστήματος είναι η εναλλακτική διαχείριση, δηλαδή η οργάνω­ση, ο συντονισμός και ο έλεγχος της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των Α.Η.Η.Ε., με σκοπό την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ηλε­κτρονικά απόβλητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ

STAND Δ 19

Η εταιρεία μας είναι μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτου (οτκζ) στην Αττική. Η πολυετής μας πείρα στο χώρο της ανακύκλωσης αυτοκινήτου, σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση και την ασφάλεια που χρειάζεστε. 

 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

STAND Δ 1

Η εταιρεία Τσιριγώτης Πέτρος ιδρύθηκε το 1986 στο Πικέρμι Αττικής. Συνεχίζει το 2001 με την συγχώνευση της εταιρείας ‘’Νικόλαος Τσιριγώτης’’, με εμπειρία στην ανακύκλωση από το 1969. Το 2005 μεταφέρουμε την παραγωγή μας σε νέες εγκαταστάσεις, στο ΒΙ.ΠΑ.Σχιστού Περάματος. α. Παράγουμε κράματα ορείχαλκου, αλουμινίου, ψευδάργυρου. β. Κατασκευάζουμε ανόδια ψευδάργυρου και αλουμινίου για πλοία.

 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

STAND Δ 18

Η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ είναι κατασκευαστική εταιρεία με έτος ίδρυσης το 1968. Αποστολή της εταιρείας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της επεξεργασίας του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς των λυμάτων. Ειδικότερα σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά τυποποιημένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων καθώς και μονάδες φίλτρανσης του νερού για την ύδρευση, την άρδευση και την βιομηχανία.

 

ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ

ΧΟΡΗΓΟΣ

Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ, εταιρεία του Ομίλου Quest, λειτουργεί στην ελληνική αγορά από το 1981 και αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο της, διακινώντας ετησίως πάνω από 50 εκατομμύρια αποστολές, από το σύνολο των υπηρεσιών της (courier και post). Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο αυτόνομο δίκτυο στην Ελλάδα, με περισσότερα από 600 σημεία εξυπηρέτησης (σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία) και 3.000 εξειδικευμένους εργαζομένους, ενώ έχει αναπτύξει την αρτιότερη οργάνωση και τεχνογνωσία στο χώρο της, με τις πιο σύγχρονες υποδομές σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και αυτόματα συστήματα διαλογής/παρακολούθησης των αποστολών.

 

aleosolar GmbH

STAND Β3

Η aleo solar GmbH είναι κατασκευαστής υψηλής απόδοσης ΦΒ πλαισίων στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας και προμηθεύει ΦΒ συστήματα την παγκόσμια φωτοβολταϊκή αγορά. 

Με περίπου 330 άτομα προσωπικό και με εμπειρία από το 2001, η εταιρεία έχει βαθιά τεχνογνωσία κατασκευής ΦΒ πλαισίων.

 

ARServices

STAND Γ13

Η ARServices (www.arservices.gr) δραστηριοποιείται δυναμικά από το 2010 στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση έργων ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών. 

Πιο συγκεκριμένα, η ARServices παρέχει υπηρεσίες σχεδίασης, προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής (EPC), συντήρησης, λειτουργίας (O&M) φωτοβολταϊκών συστημάτων, με εξειδίκευση στον καθαρισμό φωτοβολταϊκών πλαισίων.

 

AXA Solar Energy

STAND Α1

Η AXA Solar Energy, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο των φωτοβολταϊκών, δραστηριοποιείται από το 2004 με αντικείμενο τις φωτοβολταϊκές εφαρμογές και μόνο. Έχοντας κατασκευάσει πάνω από 3.582 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό και κάνοντας πάνω από 1.500 συντηρήσεις και επισκευές το χρόνο, κατέχει πλέον μια περίοπτη θέση ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη.

 

B2Green.gr – RunMyProject.gr

STAND Δ2

Το B2Green (B2Green.gr & RunMyProject.gr) είναι η πλέον δραστήρια ενημερωτική – επαγγελματική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ελλάδα, εστιασμένη στις πράσινες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις.

 

 

ChemoFluid OE

STAND B 5A

H εταιρεία ChemoFluid ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1991 και από το διάστημα αυτό έως και σήμερα δραστηριοποιείται ανελλιπώς στον χώρο:

1. Επεξεργασίας υγρών,

2. Επεξεργασίας λυμάτων, αποβλήτων,

3. Επεξεργασίας νερού κολυμβητηρίων,

4. Δοσομετρήσεων,

5. Ροομετρήσεων,

 

 

DATA VENIA

STAND Δ21

Η DATA VENIA - Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας - είναι μια καταξιωμένη και αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία με εξειδίκευση στην προμήθεια εξοπλισμού φωτοβολταϊκών έργων.

Ιδρύθηκε από μηχανικούς το 2009 με αντικείμενο την εισαγωγή, διάθεση και υποστήριξη του κορυφαίου φωτοβολταϊκού αντιστροφέα REFUsol.

 

ENACT AE

STAND Β2

Η ENACT AE είναι μια δυναμική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Η εταιρεία σεβόμενη απόλυτα την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύει σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης περιβαλλοντικών αποδόσεων. Παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 

Fil-eco IKE

STAND Γ16

Η Fil-eco ΙΚΕ είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, της οποίας η 30χρονη εμπειρία στον τομέα Οικολογία - Περιβάλλον συνδυάζεται με την επιστημονική κατάρτιση. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα των καιρών, την ανακύκλωση, εγκαινίασε νέα επαγγελματική πορεία με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης του περιβάλλοντος. Αντικείμενο δράσης της είναι η μελέτη και η προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση των απορριμμάτων, σύμμεικτων, οργανικών και ανακυκλωσίμων υλικών.

 

FLOW CONTROL AND MEASUREMENT

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ Ι.ΕΥΦΗΜΙΑ STAND Γ28

Η FCM δραστηριοποιείται στο χώρο της μέτρησης και ρύθμισης παροχής ρευστών από το 2006. Συνεργαζόμενη με τις εταιρείες Bronkhorst Group of Companies (Bronkhorst High-Tech, Mass Flow Online, M+W Instruments), με την εταιρεία Badger Meter Europa καθώς και με την Ramen Valves εξασφαλίζει ποιοτικές λύσεις σε εργαστηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

 

GEYER HELLAS AE

STAND B2 B1

Ο Όμιλος GEYER HELLAS παράγει ηλεκτρoλογικό υλικό χαμηλής τάσης για εσωτερικές και υπαίθριες εφαρμογές. Κατέχει σημαντικό μερίδιο της ελληνικής αγοράς, παρέχοντας μια ευρεία σειρά προϊόντων όπως είναι:
• Αυτόματες ασφάλειες παντός τύπου,
• Αυτόματοι διακόπτες διαφυγής ρεύματος,
• Πίνακες κενοί και μονταρισμένοι,
• Βιομηχανικό υλικό,
• Πριζοδιακόπτες παντός τύπου,
• Οικονομικοί λαμπτήρες και φωτιστικά LED,
• Συστήματα Θυροτηλεφώνων και Θυροτηλεοράσεων.

 

GlobiLED

STAND Γ21

GlobiLED 
• H GlobiLED είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LED που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή σωμάτων LED υψηλής τεχνολογίας, με εμπορική δραστηριότητα σε πάνω από 13 χώρες. 
• Έχει υλοποιήσει πάνω από 1.700 έργα LED στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Χώρας: Τράπεζες, Λιανεμπόριο, Supermarkets, Eργοστάσια, Εμπορικά Κέντρα, Ξενοδοχεία, Δήμους, κ.λπ. 
• Έτσι, η GlobiLED διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αποπεράτωση έργων LED μεγάλης κλίμακας.

 

GREENPEACE

STAND Δ19

Η Greenpeace είναι μία διεθνής, μη κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση που ρίχνει φως στα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, έρχεται σε ειρηνική αντιπαράθεση με όσους τα δημιουργούν και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της δράσης της, η Greenpeace χρηματοδοτείται μόνο από απλούς πολίτες, αφού δεν δέχεται χρηματοδότηση από εταιρείες, κυβερνήσεις ή πολιτικά κόμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα ή διακρατικούς οργανισμούς. 

 

 

HELLASTRONICS MON. IKE

STAND Δ26

Η εταιρεία μας HELLASTRONICS MON. ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρονικών κατασκευών από το 2001. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην Αττική, ενώ δίκτυο συνεργατών μας υπάρχει σε κεντρικές πόλεις της Ελλάδας.

 

Ing. Bonfiglioli Srl

STAND Δ16

Η Ing. Bonfiglioli S.r.l. είναι μια ιταλική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1953. Έχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά όσον αφορά την κατασκευή μηχανημάτων ανακύκλωσης του σκραπ σιδήρου και άλλων μετάλλων.

Κατασκευάζει μηχανήματα όπως:

• Κινητές πρέσεςπου συμπιέζουν το σκραπ σε μπάλες, για την μείωση του όγκου των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων.

• Ψαλίδια οριζόντιας και κάθετης κοπής, δύναμης έως 2.000 τόνους για την κοπή του σκραπ στο επιθυμητό μήκος. Τα ψαλίδια μας είναι κινητά και δεν χρειάζονται κανενός είδους προεγκατάσταση.

 

INTERMACHINERY GmbH

Τεχνολογίες περιβάλλοντος STAND Α4

Η INTERMACHINERY ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εξειδικεύεται στην εμπορία μηχανημάτων ανακύκλωσης, μετράει ήδη από τους εταίρους της 30 χρόνια συνεχούς επιτυχημένης δραστηριότητας σε δομικά - λατομικά μηχανήματα και φορτηγά στην Γερμάνια και στην Ελλάδα. Η γρήγορη εξάπλωση της ιδέας της ανακύκλωσης, οι ανάγκες της αγοράς για αξιόπιστες λύσεις αλλά και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία των μετόχων της, ώθησαν την INTERMACHINERY για συνεργασίες με ξένους οίκους δίνοντάς της τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως με την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία σε μικρού, μεσαίου ή βαρέως τύπου μηχανημάτων.

 

Κmetrics

STAND Β 3Β

Η Kmetrics είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα στο σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και τον έλεγχο φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Διαθέτει ομάδα έμπειρων μηχανικών και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τον πλήρη και ενδελεχή έλεγχο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους. 

 

MASCUS GREECE

STAND Δ22

Με πάνω 3.350.000 επισκέψεις των αγοραστών κάθε μήνα, η MASCUS είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ιστοσελίδα στον κόσμο για την αγορά και την πώληση βαρέων μηχανημάτων και φορτηγών. Βρείτε τα καλύτερα μηχανήματα και φορτηγά στην MASCUS!

 

PLANET PHYSICS

ΑΝΝΑ ΤΣΟΛΚΑ STAND Γ24

Το PLANET PHYSICS είναι το μοναδικό Μουσείο Φυσικής στην Αθήνα. 

Η έκθεσή του, περιέχει περισσότερα από 30 διαδραστικά εκθέματα, με τα οποία οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν και ανακαλύπτουν τη γνώση. 

Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν πάντα την καθοδήγηση εξειδικευμένου ξεναγού, οποίος τους δίνει οδηγίες για το χειρισμό των εκθεμάτων και τους εξηγεί τις επιστημονικές αρχές πίσω από τα φαινόμενα που παρατηρούν.

 

RECYCGLOBE IKE

STAND Δ29

Η RECYCGLOBETM είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει και προμηθεύει software και hardware συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε ιδιωτικές ή δημοτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην συλλογή και επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών (υγρών και στερεών).

 

ROSSIS MON. ΕΠΕ

STAND Δ28

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η εταιρεία ROSSIS είναι μια ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που εξειδικεύεται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας. Σκοπός της είναι να προσφέρει στους πελάτες της υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες και προϊόντα, ώστε να μεγιστοποιούνται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία τους. Η ισχυρή, ανταγωνιστική παρουσία μας, έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη επέκταση των δραστηριοτήτων μας, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης στους τομείς της επιστήμης, των κατασκευών, του εμπορίου και της πληροφορικής σε συνδυασμό με τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών σε κάθε εξειδικευμένο τομέα.

 

SCIROCCO AΕ

STAND A5

Το σύστημα MOLOK, είναι ένα Φινλανδικό καινοτόμο και υψηλής τεχνολογίας προϊόν, για την υπογειοποίηση των κάδων συλλογής απορριμμάτων. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 13071 - 72 & ΕΝ ISO 2189.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμα και προστατευμένα από τη σκουριά.

Το σύστημα MOLOK το ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ σε περισσότερες από 42 ΧΏΡΕΣ, στις περισσότερες από αυτές πάνω από 25 ΧΡΟΝΙΑ, με περισσότερους από 140.000 ΚΑΔΟΥΣ.

 

SCIROCCO AE - MENART

STAND A5

Η SCIROCCO AE δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία. Διαθέτει άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, με εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ανακύκλωσης.

Η SCIROCCO AE εισάγει μηχανήματα και εξοπλισμό ανακύκλωσης και αντιπροσωπεύει τη διεθνώς καταξιωμένη Βέλγικη εταιρεία MENART σε εξοπλισμό, μηχανήματα και ολοκληρωμένες γραμμές κομποστοποίησης. 

 

SPATHARAS GROUP

STAND B5

H εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC έχει καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στις εισαγωγές - εξαγωγές και το εμπόριο όσον αφορά γερανούς, βαριά μηχανήματα και ανταλλακτικά παγκοσμίως. Με βάση τη διεθνή της αναγνώριση, σημαντικές κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ενοικιάσεως μηχανημάτων οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, έχουν αναθέσει στη εταιρεία SPATHARAS GROUP SMPC τον σχεδιασμό του εκσυγχρονισμού και της προμήθειας του εξοπλισμού τους σε μηχανήματα έργων.

 

 

SUCCESSKeys.GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ

STAND Δ 12

H SUCCESSKeys.GR ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2012 από τον Ιωάννη Ν. Γουσγούνη με σκοπό να υποστηρίζει μεμονωμένα άτομα και ομάδες σε επιχειρήσεις να ξεπερνούν δυσκολίες και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητά τους.


Το όραμα της ομάδας μας είναι να πολλαπλασιάζουμε συνεχώς τον αριθμό των πελατών μας, τους οποίους έχουμε βοηθήσει να γίνουν οι καλύτεροι δυνατοί.
Επιδίωξή μας είναι οι πελάτες μας να έχουν μεγαλύτερο όφελος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας σε σχέση με το κόστος αυτών.

 

 

 

SYCHEM AE

STAND Β 1D

Η SYCHEM AE είναι μία διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων συστημάτων επεξεργασίας νερού καθώς και ειδικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Στον τομέα της επεξεργασίας νερού, η SYCHEM είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μονάδων αφαλάτωσης και υπερδιήθησης στην Ελλάδα με εγκαταστάσεις σε διυλιστήρια, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, βιομηχανίες, Δήμους κ.ά. Η εταιρεία εξειδικεύεται επίσης στην κατασκευή συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων (στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, υγρών αποβλήτων σταθμών βιοαερίου κ.ά.). 

 

 

VERMEER ΕΛΛΑΣ ΕΕ

Η εταιρεία Vermeer Ελλάς ΕΕ είναι Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της Αμερικάνικης Κατασκευαστικής Εταιρείας Vermeer Corporation για την Ελλάδα.

Αναλαμβάνει τη διάθεση, συντήρηση και επισκευή των προϊόντων Vermeer στην Ελληνική Επικράτεια.

Κύριες κατηγορίες προϊόντων της Βιομηχανίας Vermeer είναι: 

• Κλαδοθρυμματιστικές Μονάδες από 26-600HP
• Μονάδες Θρυμματισμού Άχρηστης Ξυλείας από 445-1125HP
• Μονάδες Αερισμού και Κοσκινίσματος Compost
• Συγκροτήματα Πλάγιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης για την εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας χωρίς επιφανειακή τομή
• Αλυσσοσκαπτικές Μονάδες από 185-1200HP καθώς και τις αντίστοιχες βοηθητικές μονάδες.

 

 

V.K. HELLAS ELECTRIC SA

Η εταιρεία ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΪΟΣ ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1980 και δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και στην εμπορία προϊόντων φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού.

Ειδικότερα, στον τομέα του φωτισμού, σχεδιάζει, παράγει, εισάγει προϊόντα φωτισμού. Επίσης, εισάγει και διανέμει προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού, αναλώσιμα και για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

 

W .A.T.T. AE

STAND Γ8

W.A.T.T. ΑΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην αγορά ανακύκλωσης στην Ελλάδα διαθέτοντας state of the art ιδιόκτητα εργοστάσια που επεξεργάζονται το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας.

Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων, παράγοντας υψηλής αξίας πιστοποιημένα εδαφοβελτιωτικά.

 

www.myota.gr

STAND Δ30

Το www.myota.gr είναι ένα portal - ψηφιακό εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή εργάζονται στους Ο.Τ.Α. και το οποίο παρέχει καθημερινή ενημέρωση σε θέματα που αφορούν νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκυκλίους, χρηματοδοτικά προγράμματα, προσεχή fora καθώς και οποιαδήποτε διεργασία που αφορά την Αυτοδιοίκηση.

 

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

STAND Β1

Ο τομέας επεξεργασίας υδάτων αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ΑΚΤΩΡ, με ηγετική θέση σε σημαντικά έργα επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Ν.Αμερική και την Αφρική.

Η ΑΚΤΩΡ έχει αποκτήσει εκτεταμένη και πολύτιμη εμπειρία στον τομέα της Επεξεργασίας Λυμάτων και Νερού και δραστηριοποιείται σε όλα τα στάδια: από τη μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, έως τη λειτουργία/συντήρηση, αναμόρφωση/επέκταση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων. H μελέτη-κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ Ψυττάλειας (Β’ Φάση Βιολογικού Καθαρισμού, Θερμική Ξήρανση Ιλύος, ΣΗΘΕ κ.ά.) αποτελούν σημεία αναφοράς του τομέα.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (Aν. A.B.E.)

STAND Β9

Το 2004 η Νικ. Καϊσίδης ΑΒΤΕ εγκατέστησε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης την πρώτη μονάδα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ογκωδών αποβλήτων. Ο εξοπλισμός της εταιρείας πληρεί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές ανακύκλωσης και ακόμα και σήμερα αποτελεί πρότυπη μονάδα για όλη τη Νότια Ευρώπη. Η δυναμικότητα επεξεργασίας της μονάδας ανέρχεται σε 350 tn/ώρα δηλαδή 840.000 tn/έτος, ικανοποιώντας όλες τις ετήσιες παραγόμενες ποσότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Το υπόλειμμα που προκύπτει από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ (ΕΚΑ 17- μη επικίνδυνα) και των ογκωδών αποβλήτων (ΕΚΑ 20) είναι μηδενικό. 

 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ

STAND Δ7

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», είναι μια ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα και γεωγραφική εμβέλεια στο Ν. Αττικής.

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

STAND Γ2

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής ΘεσσαλονίκηςΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ από την ίδρυσή της το 1995, δραστηριοποιείται, έχοντας ως Στρατηγική επιλογή, την υποστήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναπτύσσοντας δραστηριότητες στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, της Διαχείρισης των Μετακινήσεων, της Τοπικής Ανάπτυξης και της διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων.

 

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

STAND Δ27

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ιδρύθηκε το 1983 ως σύμπραξη μεταξύ των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛ.Δ.Α.) και της Foster Wheeler Italiana. Aπό την ίδρυσή της, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ενεπλάκη σε μεγάλα έργα, παρέχοντας όλο το εύρος των τεχνικών υπηρεσιών από τα αρχικά στάδια της μελέτης μέχρι την έναρξη λειτουργίας καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες, αδειοδοτήσεις και περιβαλλοντικές υπηρεσίες και υποστήριξη στη δημόσια διαβούλευση. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η μελέτη κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Διαδριατικού Αγωγού, το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η αναβάθμιση των διυλιστηρίων του Ασπροπύργου, της Θεσσαλονίκης και της Ελευσίνας, οι αγωγοί μεταφοράς καυσίμων στην Ελλάδα και στα Σκόπια και πολλά άλλα έργα.

 

 

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ

STAND Α3

Η εταιρεία ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ (ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ), με κύριο αντικείμενό της την εμπορία και επισκευή ανυψωτικών μηχανημάτων και με συνεχή παρουσία άνω των 40 ετών, είναι από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες στον τομέα της, με κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία όλων των κατηγοριών Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων) και των αντίστοιχων ανταλλακτικών - πρόσθετων εξαρτημάτων τους, καθώς και εξεδρών εργασίας και μηχανημάτων έργων.

 

ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ

STAND Δ23

ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η εταιρεία ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην ολική διαχείριση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ειδών συσκευασίας, σιδήρων και μετάλλων και τη διαγραφή οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), διαθέτοντας στις εγκαταστάσεις της Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

 

 

ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (Ο.Τ.Α.)

STAND Β 1Α

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει πληθυσμό ~ 150.000 κατοίκους και καλύπτει έκταση ~ 2.400 km2.

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) απασχολεί 260 εργαζόμενους (10% επιστημονικό προσωπικό) και εξωτερικούς συμβούλους για συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα και έχει την ευθύνη της συλλογής και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων, με στόλο εξοπλισμένο με GPS για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών, της διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων, της εφαρμογής του προγράμματος διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, της υλοποίησης του προγράμματος συλλογής πόρτα-πόρτα στην παλιά πόλη των Χανίων, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, της λειτουργίας της ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει το εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης και τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής.

 

ΔΕΗ ΑΕ / ΚΔΕΠ

STAND Γ17

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ), δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες του Ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ, αλλά και προς τρίτους, εκτός ΔΕΗ πελάτες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήριά του, πιστοποιήσεις, έρευνες, ελέγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Πραγματοποιεί, με ασφάλεια και αξιοπιστία, το σύνολο των δραστηριοτήτων του, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του, αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών του.

 

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

STAND Δ9

Η ΣΑΜΟΣ είναι το κοντινότερο στα τουρκικά παράλια ελληνικό νησί. 

Η απόσταση 1.300 μέτρων που χωρίζει Ευρώπη και Ασία είναι γνωστή από την αρχαιότητα ως «Επταστάδιος πορθμός». 

Διοικητικό κέντρο του νησιωτικού δήμου είναι η πόλη της Σάμου (Βαθύ). Το Καρλόβασι, είναι το δεύτερο σε μέγεθος αστικό κέντρο, όπου έχει την έδρα της η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Πυθαγόρειο αποτελεί ιστορικό δήμο του νησιού, καθώς εκεί είχε αναπτυχθεί η αρχαία πόλη της Σάμου. Ο Μαραθόκαμπος είναι η τέταρτη σε μέγεθος κωμόπολη, στους πρόποδες του επιβλητικού όρους Κέρκη. Συνολικά 33 μικρά και μεγάλα χωριά, με έντονο τοπικό χρώμα, αλλά και πολλοί μικροί οικισμοί, απλώνονται από τα παράλια του νησιού έως την ενδοχώρα, στην οποία δεσπόζουν οι δύο ορεινοί όγκοι, ο Καρβούνης (υψ. 1.153 μ.) και ο Κέρκης (υψ. 1.443 μ.)

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης) STAND Γ12

Προτεραιότητα για το ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ αποτελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Το χρωστάμε άλλωστε στους εαυτούς μας, μα κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.

«Αθήνα καθαρή» στην πράξη:

• Περισσότεροι από 4.500 νέοι κάδοι, μέσα στο 2017, αντικαθιστούν φθαρμένους κάδους και συμπληρώνουν το υφιστάμενο δίκτυο όπου χρειάζεται.

• Περισσότερα από 40 νέα οχήματα, μέσα στο 2017, βγαίνουν στους δρόμους, αυξάνουν τα καθημερινά δρομολόγια αποκομιδής και αποκαθιστούν την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

STAND Α2

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ βρίσκεται στην Νοτιοανατολική Αττική, 17 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, 22 χλμ. από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και 22 χλμ. από το Λιμάνι του Πειραιά. 

Αποτελείται από τους τρεις πρώην δήμους Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης οι οποίοι το 2010 συνενώθηκαν. Τα 50 χιλιόμετρα ακτογραμμής που περικλείουν την πόλη σε συνδυασμό με τον ορεινό όγκο και το περιαστικό δάσος της συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον που προσφέρει στους περίπου 70.000 κατοίκους της μια υψηλή ποιότητα ζωής. 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

STAND Δ13

Τα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ βρίσκονται στη βορειοανατολική Αττική, στις υπώρειες του Όρους Πεντελικού, από το οποίο πήραν και το όνομά τους (στην αρχαιότητα το Πεντελικό ‘Ορος ονομαζόταν Βριλησσός) και έχουν έκταση 3.600 km2. Αρχικά ήταν συνοικισμός του Δήμου Χαλανδρίου και μαζί αποτελούσαν τμήμα της ευρύτερης περιοχής «Πάτημα». Το 1949 αποσπάστηκαν από το Δήμο Χαλανδρίου και έγιναν ξεχωριστή Κοινότητα, ενώ από το 1990 αποτελούν Δήμο.

Το μεγαλύτερο μέρος των Βριλησσίων χαρακτηρίζεται ως περιοχή αμιγούς κατοικίας. Η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο, μετά τη δημιουργία της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, του ΜΕΤΡΟ και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου. 

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

STAND Δ1

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου Τουρκοβούνια, που είναι ο υψηλότερος της Αθήνας, με μέγιστο υψόμετρο στα 337 μ., και είναι από τις περιοχές της πρωτεύουσας με το μεγαλύτερο ποσοστό πρασίνου. Καταλαμβάνει έκταση 4 τ. χλμ. και βρίσκεται περίπου 4 χλμ. βόρεια από το κέντρο της Αθήνας. Συνορεύει στα βόρεια με τη Νέα Ιωνία, ανατολικά με τη Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό, ενώ στα νότια και δυτικά με τον Δήμο Αθηναίων. Έχει μέσο υψόμετρο 200 μ. και πληθυσμό 59.345 κατοίκους. Δήμαρχος Γαλατσίου από το 2014 είναι ο Γιώργος Μαρκόπουλος. 

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

STAND Γ 9Α

Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ είναι μια ξεχωριστή περιφερειακή μονάδα της περιφέρειας των Ιονίων Νήσων και ο μοναδικός δήμος της περιφερειακής μονάδας. 

Η έδρα της διοίκησης είναι η ΖΑΚΥΝΘΟΣ (πόλη), η κύρια αστική περιοχή του νησιού.

Πυλώνες χορήγησης.

Ο Δήμος έχει έναν ειδικό ρόλο και ευρύ πεδίο αρμοδιότητας που ξεπερνά εκείνο μιας συνήθους τοπικής αρχής με τρεις κύριους στόχους:

• Nα υποστηρίξει και να προωθήσει τη ΖΑΚΥΝΘΟ ως ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης και του κόσμου.

• Να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινότητες για να αυξήσουμε τις δεξιότητες, την απασχόληση και τις ευκαιρίες για όλους τους Ζακυνθινούς.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

STAND Δ10

Το ΙΛΙΟΝ είναι ένας σύγχρονος Δήμος, με υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα, με έκταση 9.250 στρέμματα και πληθυσμό που ξεπερνά τους 130.000 κατοίκους. 

Η ιστορία του Δήμου Ιλίου χάνεται στα βάθη των αιώνων, με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις παλαιοντολογικών και αρχαιολογικών ευρημάτων όπως:

• Η σιαγόνα του ανθρωποειδούς Graecopithecus freybergi, ηλικίας 6 - 7 εκατομμυρίων ετών περίπου, η οποία βρέθηκε μέσα στο κτήμα της Βασίλισσας Αμαλίας.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

STAND Γ9

Η ΜΗΛΟΣ είναι το πέμπτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Κυκλάδων και απέχει 86 ναυτικά μίλια από την Αθήνα και περίπου 50 ναυτικά μίλια από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Έχει επιφάνεια 158 τετραγωνικά χλμ., ακτογραμμή 126 χλμ., 5.000 μόνιμους κατοίκους που το καλοκαίρι ξεπερνούν τους 30.000, 7 πανέμορφα χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολλούς παραδοσιακούς, παραθαλάσσιους οικισμούς. 

Η ΜΗΛΟΣ λόγω της ηφαιστιογενούς προέλευσης του εδάφους της, είναι ένα νησί με ορυκτό πλούτο, απαράμιλλη φυσική ομορφιά, πολυάριθμες και σπάνιες σε τοπίο παραλίες, αξιοσημείωτο πολιτισμό και μακραίωνη ιστορία! 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

STAND Δ4

Ο τόπος, η ιστορία, η παράδοση, η φύση, οι άνθρωποι σας καλωσορίζουν στο ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Με τη συνείδηση του πλούτου της κληρονομιάς μας: 

Πολιτιστική κληρονομιά: Το πνευματικό και το ιδεολογικό υπόβαθρο της Μονεμβασίας. 

«Περιώνυμον άστυ» το ονομάτισαν «νεφοσκεπές οχυρό της Ρωμιοσύνης», η ευγένεια της βυζαντινής μεγαλοπρέπειας: η Καστροπολιτεία της Μονεμβασίας, το « πέτρινο καράβι» του Γιάννη Ρίτσου, το σταυροδρόμι των πολιτισμών ανά τους αιώνες.

 

ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 και είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν οι 12 Δήμοι της περιφέρειας με το μετοχικό κεφάλαιο να κατανέμεται σε αυτούς αναλογικά με την παραγωγή των απορριμμάτων τους.


Η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας το οποίο αποτελείται από δέκα (10) Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) και μία Κεντρική Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ).
Η πρώτη φάση του συστήματος, με την οποία καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες για την ασφαλή τελική διάθεση των απορριμμάτων μέσω της υγειονομικής ταφής, βρίσκεται σε λειτουργία από το καλοκαίρι του 2005 και έδωσε
την δυνατότητα στους Δήμους της περιφέρειας να κλείσουν πρώτοι σε όλη την επικράτεια, τις 207 ανεξέλεγκτες χωματερές τις οποίες αποκατέστησαν στο σύνολό τους στα τέλη του 2007.

 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

STAND Δ3

Το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ λειτουργεί ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Δήμο Δωρίδος. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει 42 μέλη δήμους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία, με φυσικές και τεχνητές λίμνες. 

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ.Φο.Δ.Σ.Α. STAND Γ7

Το ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ δημιουργήθηκε το 2007 με έδρα την πόλη της Θήβας και γεωγραφική περιφέρεια ολόκληρη την Ελλάδα. Η Δικτύωση των Φο.Δ.Σ.Α. είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους, αφού μέσα από έναν οριζόντιο σχεδιασμό που αφορά την ενημέρωση, εκπαίδευση, μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας και τη κοινή δράση θα αντιμετωπίσουν περισσότερο αποτελεσματικά τα αναμενόμενα προβλήματα, καθώς και τη διαχείριση των σύνθετων έργων.

 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ STAND Α14 / Α15

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Ε.Μ. Πολυτεχνείου έχει στόχο: 

• Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και σε άλλα τμήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των Υψηλών Τάσεων. 

• Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ ΑΕ)

STAND Γ3

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ ΑΕ), όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί 2.087 συμβεβλημένους. 

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01. Το εθνικό νομικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΕΕΠΦ)

STAND Δ15

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη Περιβαλλοντική Μ.K.O. εθνικής εμβέλειας. Δραστηριοποιείται συνεχώς από το 1951 για τη φροντίδα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έχει ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τόσο τους Έλληνες όσο και αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για την προστασία της. 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)

STAND Γ4

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) συστήθηκε τον Μάρτιο του 2000.

Από την αρχή του έτους 2011, με τροποποίηση της συστατικής του πράξης λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α).

Λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα το Ηράκλειο και αριθμεί συνολικά 17 Δήμους – μέλη, από τους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου αποτελώντας τον μεγαλύτερο Φο.Δ.Σ.Α στο νησί. 

 

ΕΠΤΑ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ VERDE-TEC FORUM

Η ΕΠΤΑ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου - μελετητή για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης από το 1995.

Μετά από 23 έτη δυναμικής ανάπτυξης, η ΕΠΤΑ διαθέτει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της σημαντικής εμπειρίας στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και στον ενεργειακό σχεδιασμό σε τοπικούς/περιφερειακούς φορείς. Έχει υλοποιήσει πλήθος ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και έχει υποστηρίξει δημόσιους φορείς στην ανάπτυξη και υλοποίηση νέων έργων στον τομέα των περιβαλλοντικών υποδομών. 

 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

STAND Β1

Η ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί το βραχίονα της διαχείρισης απορριμμάτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτοντας όλο το φάσμα της διαχείρισης απορριμμάτων, ικανοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής Νομοθεσίας. 

 

ΘΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

STAND Β 2Α

Η THALIS E.S. έχει συγκροτήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα στον τομέα του περιβάλλοντος. Πρωτοπορεί στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, καθώς προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων στη:

• Διαχείριση στερεών υλικών & αποβλήτων,

• Διαχείριση επεξεργασίας νερού και υγρών απόβλητων,

• Εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στις υποδομές.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ο.ΑΣ. «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

STAND Γ20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς», με το διακριτικό τίτλο Ι.Ο.ΑΣ. «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» συστάθηκε το Μάϊο του 2005 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό. 

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάληψη, υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα που προάγουν την οδική ασφάλεια, όπως η μελέτη, η έρευνα, η ενημέρωση και η εκπαίδευση, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

 

ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΒΤΕ

STAND Β9

Το 2004 η ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ εγκατέστησε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης την πρώτη μονάδα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ογκωδών αποβλήτων. Ο εξοπλισμός της εταιρείας πληρεί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές ανακύκλωσης και ακόμα και σήμερα αποτελεί πρότυπη μονάδα για όλη τη Νότια Ευρώπη. Η δυναμικότητα επεξεργασίας της μονάδας ανέρχεται σε 350 tn/ώρα δηλαδή 840.000 tn/έτος, ικανοποιώντας όλες τις ετήσιες παραγόμενες ποσότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Το υπόλειμμα που προκύπτει από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ (ΕΚΑ 17- μη επικίνδυνα) και των ογκωδών αποβλήτων (ΕΚΑ 20) είναι μηδενικό. 

 

ΚΑΣΤΡΟ ΑΕΒΕ

STAND Δ24

Η ΚΑΣΤΡΟ ΑΕΒΕ από το 1993 δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Από το 2001 λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα επισκευών ηλεκτρονικού εξοπλισμού και παρέχεται:


• Επισκευή παντός είδους μετατροπέων (Inverter) και ειδικά σε ηλιακούς
μετατροπείς (solar inverter) από πάρκα φωτοβολταϊκής παραγωγής.
• Επισκευή Λοιπού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - πλακετών κεντρικών μονάδων θέρμανσης/ψύξης, ηλεκτρονόμων, επαγγελματικών φωτιστικών/προβολέων, τηλεφωνικών κέντρων, κυκλοφορητών θέρμανσης κ.λπ.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων / αυτοματισμών και Ειδικών Λύσεων (customized).
• Επισκευή Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
• Προμήθεια μεμονωμένων ανταλλακτικών ή επί μέρους τμημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ήδη εγκατεστημένου.

 

 

KENTΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)

STAND Γ1

Η αρχική Ένωση ιδρύθηκε με το ψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1927, του Α’ Συνεδρίου δημάρχων της Ελλάδος. Με τα άρθρα του καταστατικού ρυθμιζόταν ο σκοπός της Ένωσης, η διοίκηση και η οργάνωσή της ενώ τέθηκαν οι βασικοί κανόνες για τους πόρους και για την διαχείρισή της.

Η αναγνώριση της Ένωσης σαν νομικό πρόσωπο έγινε το 1929 ενώ ακολούθησε νέο καταστατικό, το 1931. Με αυτό αναφέρθηκε ως «Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος». Το καθεστώς Μεταξά προχώρησε σε τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης ενώ παραχωρήθηκε και το περιοδικό «Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που εκδιδόταν από τον Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

ΜΑNΑΒΙΔΗΣ Α. - ΤΣΕΛΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ

STAND Β 7Α

Η G.A. Solutions είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας της
WeidmÜller για την Ελλάδα και την Κύπρο την τελευταία δεκαετία.
Εισάγει όλα τα προϊόντα του εργοστασίου, το οποίο δραστηριοποιείται στα
ηλεκτροβιομηχανικά υλικά αυτοματισμού.

 

 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AE είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Δραστηριοποιείται στην διαχείριση νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Έχει ενεργή παρουσία και σε άλλες χώρες (Κύπρος, Ρουμανία, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Κροατία, Μαυροβούνιο).

 

ΜΥΡΙΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

STAND Γ15

Η ΜΥΡΙΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε στις 25/04/2007 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2719-25/04/2007 Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Η εταιρεία μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια λειτουργίας της έχει αναπτυχθεί και δραστηριοποιηθεί σε πολλούς τομείς ξεκινώντας τη δραστηριότητά της ως τεχνικό γραφείο κατασκευής και εκμετάλλευσης ακινήτων. Στη συνέχεια επέκτεινε τη δραστηριότητά της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

 

ΠΑΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.

• Διάθεση εξοπλισμού μείωσης του όγκου των αποβλήτων και διαχωρισμός (Τεμαχιστές ξύλου, μετάλλων, πλαστικών).
• Διαχωρισμός (Κόσκινα T rommel, Disc screen).
• Παροχή τεχνογνωσίας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, ζωϊκών και φυτικών υπολειμμάτων. Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Οργάνωση, Εξοπλισμός, Αποκατάσταση δυσλειτουργιών. Διάθεση κόμποστ. Συγχρηματοδότηση.
• Διάθεση εξοπλισμού κομποστοποίησης. Αναστροφείς (Compost Turners), Θρυμματιστές (Shredders), Κόσκινα (Screens), ΄Oργανα μετρήσεων. Κλειστά συστήματα. Μηχανικοί κομποστοποιητές.
• Παροχή υπηρεσιών Management μονάδων κομποστοποίησης.
• Εξοπλισμός διαχωρισμού μετάλλων, μεταλλευμάτων, πλαστικών. Διαχωρισμός και των μαύρων πλαστικών. Τεχνολογία υπερφασματικ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

STAND Δ14

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) είναι σωματείο. Έχει πάνω από 40 μέλη που είναι οικολογικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Έδρα είναι ο Βόλος. Η διοίκηση ασκείται από την Επταμελή Γραμματεία, στην οποία δεν υπάρχουν αξιώματα. Οι δράσεις είναι πολυθεματικού χαρακτήρα και αφορούν στα δάση, τη θάλασσα και τα νερά, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ποιότητα ζωής, την ενέργεια, την προστασία της πανίδας, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τα σκουπίδια και την ανακύκλωση, την χωροταξία και την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Όπου και όταν χρειάζεται επεμβαίνει ακόμα και δυναμικά (ακτιβισμός) για να προστατεύσει το περιβάλλον.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

STAND Γ11

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε.Δ.Η.) συστάθηκε το 2011 με τον Νόμο 3852/2010 και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 75/2011. 

Μέλη της Π.Ε.Δ.Η. είναι όλοι οι Δήμοι της χωρικής αρμοδιότητας της Ηπείρου - συνολικά 18. Τους συντονίζει, τους εκπροσωπεί και τους υποστηρίζει στον κοινωνικό και αναπτυξιακό τους ρόλο.

Σκοποί της Π.Ε.Δ.Η. είναι: 

• η συνεργασία των Δήμων μελών της, 

• η προαγωγή του θεσμού της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, 

• η έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη, 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

«Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» STAND Γ7

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» συστάθηκε σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012. Ο Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ, στον οποίο συμμετέχουν 23 Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας και την λειτουργία των 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας). Παράλληλα κατασκευάζει 2 μεγάλα έργα, τον ΧΥΤΥ & την μονάδα κομποστοποίησης στην Φωκίδα καθώς και την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας.

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ & ΚΤΙΡΙΟ

www.4green.gr STAND Δ18

Το περιοδικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ & ΚΤΙΡΙΟ από το 2011 και κάθε μήνα, καλύπτει όλη την αγορά της εξοικονόμησης και της ενέργειας. Γλιτώστε λεφτά, Smart Building, Ανανεώσιμες πηγές, Net metering, Συστήματα θέρμανσης-ψύξης & Κτιριακή Αναβάθμιση οι βασικές στήλες του. 

Το 4green.gr (το site του περιοδικού) αποτελεί το απόλυτο Portal ενημέρωσης με πάνω από 150.000 επισκέψεις / μήνα). Ενώ δυναμική είναι και η παρουσία του στα Social media (με 25.000 ακόλουθους)!

 

ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

STAND Γ23

Η ΣΑΝΚΕ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υπεύθυνη για την ανακύκλωση των αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στην Περιφέρεια Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας και Μαγνησίας.

 

 

ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ

STAND Α7

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συστάθηκε από 93 μετόχους που ασχολούνται με χωματουργικές εργασίες, με έδρα και γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Αττικής.

Εγκρίθηκε με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. Οικ. 427/26-04-2012 απόφαση του Δ.Σ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.)

STAND Δ8

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ(Σ.Π.Α.Π.) είναι ΝΠΔΔ, ιδρύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1992 και σήμερα τον απαρτίζουν οι εξής 12 Δήμοι: Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Διονύσου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μαραθώνα, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος, Χαλανδρίου. 

Σκοπός του είναι η προστασία και ανάπλαση του βουνού μέσω της πρόληψης, καταστολής, ανάπλασης των ζημιών από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, καθώς και η αναγέννηση των κατεστραμμένων τμημάτων του βουνού. 

 

ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

«ROTOSALˮ STAND Β8

Η εταιρεία ΣΥΡΜΟΣ – ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ "ROTOSAL", είναι πρωτοπόρα βιομηχανία πλαστικών με την μέθοδο Rotational Moulding και ιδρύθηκε το 1994. Από τότε εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης της τεχνολογίας των πλαστικών.

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (TEE)

STAND Γ18

Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) ιδρύθηκε το 1923. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και στο πλαίσιο του σκοπού του αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της Κυβέρνησης. Τακτικά μέλη του ΤΕΕ είναι όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτοι των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού στους οποίους χορηγείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού. Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 103.016.

 

ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T Press

Η ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T Press εκδίδει 7 μηνιαία περιοδικά, με ισάριθμα ενημερωτικά site στο διαδίκτυο και άλλες ειδικές εκδόσεις. Διαθέτει δικό της ατελιέ, που πέρα από την έκδοση των περιοδικών και τη δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων σε αυτά, αναλαμβάνει την κάλυψη κάθε είδους έντυπης ή ψηφιακής διαφημιστικής ανάγκης των πελατών της αλλά και τη δημιουργία εταιρικών προφίλ.

 

 

ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΕ

STAND Δ 11

Η ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΕ, εταιρεία αποκομμιδής απορριμάτων, με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την καθαριότητα, την συλλογή και μεταφορά αποριμμάτων σε ΧΥΤΑ . 

Η εταιρεία διαθέτει άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, ειδικά οχήματα συλλογής απορριμμάτων και σύγχρονο εξοπλισμό καθαρισμού. Διασφαλίζει υπεύθυνη μεταφορά όλων των τύπων απορριμμάτων και υλικών προς ανακύκλωση, επεξεργασία ή διάθεση. 

Παρέχει την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του λειτουργικού κόστους για τον πελάτη.

 

 

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ

STAND B 2C

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ ΟΕ είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην εμπορία και επισκευή μηχανημάτων ανακύκλωσης μετάλλων (scrap). Με γνώμονα την αμεσότητα και την ευθύτητα, την ποιότητα κι όχι την ανεύθυνη πώληση ανώνυμων μηχανημάτων έχει κερδίσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των πελατών αλλά και των προμηθευτών της.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο των υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης λαδιού και διαθέτει οργανωμένο εμπορικό τμήμα ανταλλακτικών όπως: βαλβίδες, χειριστήρια, αντλίες, έμβολα, μαρκούτσια κ.λπ. 

 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΙΟΙ Ι. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ

STAND Δ5

Η Υδροηλεκτρική είναι κατασκευαστική εταιρεία με έτος ίδρυσης το 1968. 

Αποστολή της εταιρείας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της επεξεργασίας του νερού και τους βιολογικούς καθαρισμούς των λυμάτων. Ειδικότερα σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά τυποποιημένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων καθώς και μονάδες φίλτρανσης του νερού για την ύδρευση, την άρδευση και την βιομηχανία. 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΕ ΟΤΑ

STAND Γ6

Ο Φορέας έχει την ευθύνη της διαχείρισης απορριμμάτων στην ανατολική Κρήτη. Έχει διαχειριστεί σημαντικό αριθμό δράσεων που προάγουν την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, την ανάκτηση υλικών, την ανακύκλωση και την ενημέρωση των δημοτών.

Μερικές από τις δράσεις περιγράφονται παρακάτω:

• Εγκατάσταση μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης, που ήταν η πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα,

• Εγκατάσταση πράσινων σημείων,

 

 

Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

STAND Γ10

Ο Φο.Δ.Σ.Α., ο πρώτος και ο μοναδικός πανελλαδικά Περιφερειακός Φο-
ρέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αποτελεί οδηγό για το σύνολο των
αντίστοιχων Φορέων σε όλη τη χώρα, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην
εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων για την προσωρινή
αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στε-
ρεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Κύρια αρμοδιότητά του είναι η
λειτουργία και διαχείριση 11 Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, 8
Σταθμών Μεταφόρτωσης, που εξυπηρετούν πληθυσμό 2.000.000 πολιτών,
αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση και την ορθολογική
διαχείριση των απορριμμάτων.

 

ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ι. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

STAND Β 1Ε

Η Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ είναι Τεχνική/Μελετητική Εταιρεία ειδικευμένη σε θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος, ειδικότερα δε στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 

Η Εταιρεία συστάθηκε στις 10/2/1997, με έδρα τον Πειραιά και σήμερα η έδρα της βρίσκεται σε ιδιόκτητο ακίνητο στην Αθήνα.

 

 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

STAND Β7

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. είναι το αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Φωτιστικών, Λαμπτήρων, Hλεκτρονικών & Hλεκτρολογικών ειδών και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕKA. 

Στην ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. συμμετέχουν περίπου 250 επιχειρήσεις Η.Η.Ε. Σκοπός του Συστήματος είναι η συλλογή, αποθήκευση και προώθηση στην ανακύκλωση, των απορριπτόμενων φωτιστικών - λαμπτήρων - μικροσυσκευών, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη από αυτή.

 

ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Ν. & Ε.

HALPLAST STAND Δ17

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

Η εταιρεία HALPLAST, που ειδικεύεται στην επεξεργασία πλαστικών πρώτων υλών για την παραγωγή ηλεκτρολογικού - υδραυλικού υλικού, παράγει ευθύγραμμους και σπειροειδείς σωλήνες από ειδικό θερμοπλαστικό υλικό PVC απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, ψευδάργυρο κ.ά.), αυτοσβηνόμενο και χρώματος γκρι.

 
Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter