Διοργάνωση Τεχνοεκδοτική Tpress

4η διεθνής έκθεση «VERDE.TEC» / 9 - 11 Οκτωβρίου 2020 στο MEC Παιανίας

4η διεθνής έκθεση «VERDE.TEC» / 9 - 11 Οκτωβρίου 2020 στο MEC Παιανίας